• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   رزرو بلیط هواپیما رشت تهران

   شهر تهران که بزرگترین شهر ایران و پایتخت این کشور به شمار می رود، طبیعتا روزانه مقصد افراد زیادی از شهرهای مختلف قرار خواهد گرفت. با این حال بلیط هواپیما رشت تهران  جزو آن دسته از بلیط هایی است که روزانه توسط افراد زیادی رزرو می شود. حال جهت اطلاع از پروازهای رشت به تهران و انواع بلیط بین این دو شهر بهتر است در ادامه با ما همراه باشید. لازم به ذکر است که امروزه با وجود امکان پذیر بودن رزرو آنلاین بلیط هواپیما  افراد به راحتی و بدون دردسر می توانند این امر را انجام داده بدون اینکه از منزل خارج شوند. همچنین باید توجه داشته باشید که ممکن است در فصول مختلف سال خرید بلیط با مقصد تهران سخت شده اما اگر از چند روز قبل سفر، اقدام به رزرو اینترنتی این بلیط ها کنید با مشکل روبرو نخواهید شد.

   بلیط هواپیما رشت تهران

   شهر تهران یکی از مهمترین شهرهای کشور ایران از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، صنعت و غیره به شمار می رود با این حال طبیعتا رزرو بلیط هواپیما تهران روزانه توسط افراد زیادی صورت می گیرد که با این حال می توان گفت پروازهای منتهی به این شهر به دلایل مختلفی از فروش زیادی برخوردار هستند. در این بین بلیط هواپیما رشت تهران نیز یکی از پروازهای پرتقاضا است و می توان گفت جزو خطوط پروازی می باشد که حجم سفرهای آن از رشت به تهران بسیار است. باید توجه داشته باشید در این بین بسیاری از افراد جهت سفرهای دانشجویی، تجاری، گردشگری، بازدید خانوادگی و غیره به تهران سفر می کنند. اگر شما هم جزو افرادی هستید که قصد رزرو بلیط رشت تهران را دارید باید توجه داشته باشید که برای این منظور می توانید از طریق سایت دلتابان ، در کمترین زمان ممکن بلیط مورد نظر خود را رزرو کنید.

   بلیط هواپیما رشت تهران


   بلیط های چارتری تهران

   یکی از انواع بلیط رشت تهران، بلیط چارتری می باشد به طوری که می‌ توان گفت به طور کلی بلیت هواپیما رشت تهران به دو صورت سیستمی و چارتری به فروش می رسد. بلیط چارتر قیمت کمتری دارد، البته باید توجه داشته باشید که غیر قابل استرداد است. مهمترین دلیل پایین بودن قیمت این نوع بلیط هواپیما رشت تهران این است که آژانس های مسافرتی معمولا اقدام به خرید نیم یا همه صندلی ‌های یک پرواز کرده و سپس آن را به صورت تکی می فروشند. در اینجا زمان هایی که به تاریخ پرواز نزدیک می شویم، ممکن است تعدادی از صندلی های پرواز خالی باشد، آژانس مسافرتی همین بلیط های چارتری را به عنوان بلیط های لحظه آخری به فروش رسانده که قیمت کمتری دارند زیرا در اینجا این آژانس ‌ها و چارتر کنندگان می خواهند که سریعتر صندلی های هواپیما را پر کنند. با این وجود اگر شما هم قصد صرفه جویی در خرید بلیط هواپیما رشت تهران را داشته باشید، بهتر است به دنبال رزرو بلیط های چارتری باشید. اما به طور کلی می توان گفت در بیشتر مواقع به دلیل اینکه حجم سفرها در این مسیر زیاد است، بلیط چارتری کم  پیدا می شود.

   طول پرواز رشت تهران

   یکی از مهمترین دلایلی که موجب می ‌شود افراد برای سفرهای خود، از بلیط های هواپیما استفاده کنند طبیعتا سریع بودن زمان سفر با هواپیما می باشد. به طوری که لازم است بدانید با وجود اینکه مسافت بین دو شهر تهران و رشت معادل ۲۳۹ کیلومتر مربع است، که اگر افراد با ماشین بخواهند این مسیر را سپری کند حدود سه ساعت طول خواهد کشید اما طول پرواز رشت به تهران حدود ۳۰ دقیقه است که البته در اینجا باید توجه داشته باشید این زمان بسته به شرایط جوی ممکن است متفاوت باشد. به طوری که معمولا در فصل زمستان به دلیل نامناسب بودن شرایط جوی، این زمان بیشتر می شود. باید توجه داشته باشید که در حال حاضر یکی از فعال ‌ترین هواپیمایی ها در مسیر رشت به تهران، هواپیمایی آسمان است. همچنین شرکت های دیگری نیز در این خط پرواز فعالیت دارند که در هنگام رزرو بلیط هواپیما رشت تهران شما می توانید بسته به نیاز خود آن را انتخاب کنید.

   طول پرواز رشت تهران

    


   پروازهای رشت به تهران

   در خصوص پروازهای بین رشت و تهران باید توجه داشته باشید که اولین پرواز روز در ساعت ۱۸ و ۵۰ دقیقه انجام می شود و آخرین پرواز در ساعت ۲۲ و ۴۵ دقیقه انجام می شود. دقت داشته باشید که 3 هواپیمایی، پرواز مستقیم در مسیر رشت به تهران را انجام داده که مهمترین هواپیمایی در این مسیر شرکت ایران ایر است. این شرکت هواپیمایی که نام اصلی آن هواپیمایی ملی ایران می باشد در حال حاضر در ۲۳ مقصد داخلی و ۲۵ مقصد بین‌ المللی برنامه پرواز دارد. 

   خرید بلیط هواپیما رشت تهران

   همانطور که در ابتدای مطلب نیز بیان شد، امروز یکی از آسان ترین روش ها جهت خرید بلیط هواپیما رشت تهران و دیگر مسیرها، خرید اینترنتی از سایت دلتابان است. به طوری که افراد می توانند به راحتی بلیط مورد نظر خود را در هر ساعتی از شبانه روز، رزرو نمایند. حال باید توجه داشته باشید که اگرچه در گذشته افراد جهت خرید بلیط مجبور به طی کردن مسافت زیادی بودند اما امروزه با پیشرفت فناوری، دیگر نیازی به صرف هزینه و زمان نبوده و شما می توانید در محل کار یا منزل خود به صورت آنلاین بلیط ها را رزرو کرده و هزینه آن را بپردازید. حال جهت این امر بهتر است ابتدا در بخش جستجو مبدا خود یعنی رشت و مقصد خود یعنی شهر تهران را انتخاب نموده و سپس با انتخاب زمان سفر لیست پروازها برای شما نمایش داده می شود.

   در اینجا با وجود اینکه پروازهای متفاوتی برای تهران رشت وجود دارد معمولا پروازها بر اساس ارزان ترین نرخ به ترتیب تا گرانترین نمایش داده می شود، که در اینجا شما می توانید بنا به سلیقه خود نوعی از آن را انتخاب کنید. لازم است بدانید در سایت هایی که امکان استرداد بلیط وجود داشته باشد در صورت کنسل شدن سفر، شما می توانید به صورت اینترنتی بلیط خود را پس داده و با احتساب جریمه هزینه پرداخت شده را نیز دریافت کنید.

    


    

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی