• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

    

   کیش یکی از قطب های گردشگری برای ایرانیان بوده و همواره یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری داخلی به شمار می رود. خرید اینترنتی بلیط هواپیما رشت کیش می تواند یکی از بهترین روش های دسترسی به این جزیره از شهر رشت به شمار رود. خرید بلیط هواپیما گرچه کار سختی نیست و در کمتر از ده دقیقه امکان پذیر است ولی می توانید با مطالعه این مقاله برای خرید بلیط هواپیما از رشت به کیش و بالعکس آماده شوید. همچنین می توانید روش های جایگزین برای خرید بلیط را بدانید.
   وب سایت اینترنتی در حالت کلی به شما لیستی از پروازهای روزانه می دهد که می توانید بر این اساس برای خرید بلیط هواپیما از رشت به کیش بهترین و مناسب ترین پرواز از لحاظ تاریخ، ساعت و نوع پرواز را انتخاب کنید. شایان ذکر است که پرواز رشت کیش به طور مستقیم تنها در کلاس اکونومی برگزار می شود و خبری از پروازهای فرست کلاس نخواهد بود. همچنین پروازهای بیزینس در برخی از موارد و بسیار کم رخ می دهند که اگر به دنبال این پرواز ها هستید باید واقعا خوش شانس باشید. در ادامه بیشتر با خرید بلیط هواپیما رشت کیش آشنا خواهید شد و این مسیر هوایی را بیشتر می شناسید.

   اطلاعات پرواز برای بلیط هواپیما رشت کیش

   ایرلاین های ایرانی همواره علاقه مند به فعالیت در مسیر های پر تردد هستند ولی از آن جا که مسافرین استقبال گسترده ای از هواپیما در مسیر رشت به کیش ندارند، از این روی در مسیر رشت کیش شاهد آن هستیم که در هفته دو پرواز توسط ایرلاین های مختلف انجام می شود. در مسیر برگشت نیز همین روزها برنامه ریزی می شود و از این روی برنامه ریزی برای پرواز در مسیر رشت کیش بسیار با اهمیت می باشد.
   البته روش های دیگری برای خرید بلیط هواپیما رشت به کیش وجود دارد که در ادامه بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد ولی به طور کلی می توان گفت که پرواز مستقیم برای مسیر رشت به کیش در هفته دو بار و توسط ایرلاین های مختلف صورت می پذیرد. از جمله مهم ترین ایرلاین فعال در مسیر رشت کیش را می توان کیش ایر، هواپیمایی مخصوص منطقه آزاد کیش عنوان کرد.

   خرید اینترنتی بلیط هواپیما رشت کیش

   خرید بلیط هواپیما رشت کیش غیر مستقیم

   همانطور که در بخش قبلی اعلام کردیم، امکان خرید بلیط هواپیما رشت کیش به صورت غیر مستقیم نیز وجود دارد که این موضوع می تواند گزینه ای مناسب به شمار رود. برای مثال شما می توانید شهرهایی نظیر تهران، اصفهان، شیراز و مشهد را به عنوان مقصد اولیه ی خود از رشت انتخاب کرده و سپس با تاخیر سه ساعته از این مقاصد به سمت کیش پرواز کنید.
   امکان خرید بلیط به این نحو در وب سایت موجود بوده و برای بسیاری از کسانی که می خواهند در تایم های پروازی بدون برنامه مستقیم از رشت به سمت کیش پرواز کنند مناسب می باشد. در صورتی که می خواهید به صورت غیر مستقیم پرواز داشته باشید، باید تاخیری سه ساعته در فرودگاه از زمان نشستن هواپیمای اول تا زمان بلند شدن هواپیمای دوم داشته باشید چرا که تشریفات، دریافت بار و همچنین پروازها ممکن است با تاخیر انجام شوند و از این رو شما می توانید با یک تاخیر 3 ساعته، با خیال راحت و بدون دغدغه پرواز غیر مستقیم داشته باشید.
   مسیرهای رشت به تهران و رشت به مشهد همه روزه پروازهای برنامه ای دارند و می توانند گزینه ای مناسب برای پرواز به شمار روند. همچنین از تمامی شهرهای عنوان شده تهران، اصفهان، شیراز و مشهد همه روزه پروازهای منظمی به سمت کیش انجام می شود. به طور کلی می توان گفت که با امکان خرید بلیط غیر مستقیم، شما می توانید به تمامی شهرهای کشور به این صورت پرواز داشته باشید.


   چه نکاتی در خرید بلیط هواپیما حائز اهمیت است؟

   همانطور که می دانید، خرید اینترنتی بلیط هواپیما بدون اپراتور و توسط خود مسافر و یا شخص خریدار بلیط انجام می شود و به همین دلیل نیاز به دقت و تمرکز بالایی دارد. از این رو لازم است کسی که می خواهد بلیط هواپیما رشت کیش را خریداری کند. به اطلاعات کامل مسافر از جمله نام، نام خانوادگی، تلفن همراه و کد ملی شخص دسترسی داشته باشد.
   باید بدانید که ایرلاین می تواند در صورت مغایرت نام و یا کد ملی از سوار شدن مسافر به هواپیما جلوگیری کند. همچنین باید با دقت بالایی تاریخ و ساعت سفر را مشخص کنید تا مشکلی در سوار شدن هواپیما نداشته باشید. پشتیبانی سایت می تواند به صورت بیست و چهار ساعته در زمینه خرید بلیط هواپیما به شما مشورت دهد و شما می توانید بدون مشکل از وب سایت ما برای خرید بلیط هواپیما رشت کیش استفاده نمایید.
   به طور کلی می توان گفت که هواپیما بهترین وسیله ی سفر برای مسافرت از رشت به کیش به شمار می رود و به دلیل مسافت طولانی این سفر، هواپیما بهترین گزینه برای گردشگران می باشد.

   دقت بالای جستجوی بلیط به صورت اینترنتی

   دقت بالا در جستجوی اینترنتی بلیط هواپیما نسبت به سایر روش های حضوری خرید بلیط هواپیما رشت کیش قابل قیاس نیست و می توانید در این روش با خیال راحت بلیط هواپیما مد نظر خود را به صورت اینترنتی مشاهده کرده و نسبت به کلاس پروازی و همچنین ساعت پرواز دست شما تا حد زیادی باز است.
   به طور مثال می توان گفت که اپراتور فروش بلیط در روش خرید حضوری بلیط می تواند از صدور بلیط دو مسیره خودداری کرده و یا ساعت های پرواز را نمی تواند به طور دقیق به شما معرفی نماید و این در حالی است که شما می توانید با استفاده از روش اینترنتی خرید بلیط، علاوه بر تطبیق ساعت و تاریخ پرواز با سلیقه خود، نوع هواپیما و ایرلاین اجرا کننده ی پرواز را بیشتر بشناسید. به طور کلی خرید اینترنتی بلیط هواپیما به صرفه تر و بهتر از سایر روش های خرید بلیط می باشد.

   پرواز هواپیما رشت کیش

   با فرودگاه های رشت و کیش بیشتر آشنا شوید!

   فرودگاه رشت و کیش را می توان به عنوان دو نمونه از موفق ترین فرودگاه های کشور عنوان نمود که امروزه میزبان بسیاری از مسافرین برای ورود و خروج از این دو شهر می باشند.
   به طور کلی می توان گفت که فرودگاه رشت به دلیل قرارگیری در یکی از بهترین مناطق این شهر سطح دسترسی خوبی داشته و امکانات موجود در فرودگاه کیش می تواند از نظر مسافرین راضی کننده باشد. این دو فرودگاه به دلیل برنامه پروازی، کمتر دچار تاخیر می شوند و شما می توانید با خیال راحت از امکانات این دو فرودگاه نظیر CIP استفاده کنید.

   کلام آخر

   خرید بلیط هواپیما رشت کیش برای کسانی که علاقه مند به بازدید از این منطقه هستند می تواند گزینه ای مناسب باشد. بلیت هواپیما رشت کیش برای گردشگران، دانشجویان و کسانی که برای کار و تجارت نیاز به بلیط هواپیما رشت کیش هستند می تواند گزینه ای مناسب به شمار رود. این بلیط توسط سایت اینترنتی دلتابان در دسترس شما قرار داده می شود و شما می توانید بلیط هواپیما رشت کیش را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از ما خریداری کنید.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی