• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/224 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/223 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/222 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بلیط هواپیما قشم کرمانشاه اولین چیزی است که برای سفر از جزیره زیبای کیش به شهر تاریخی کرمانشاه نیاز است. جزیره قشم و شهر کرمانشاه هر دو جزو شهرهایی از ایران می باشند که جاذبه های گردشگری فراوانی دارد و بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی بازدید از این شهرها را در برنامه گردشگری خود قرار می دهند.
   پرواز قشم به سمت کرمانشاه تنها در شرایط بد آب و هوایی با مشکل مواجه می شود و در سایر موارد در زمان مقرر شده در بلیط، پرواز انجام می گردد. قیمت بلیط هواپیما به مواردی همچون نوع ایرلاین، کلاس پرواز و نوع بلیط بستگی دارد در صورتی که می خواهید هزینه کمتری برای بلیط صرف نمایید بهتر است اطلاعات کافی را درباره موارد تاثیرگذار روی بلیط هواپیما قشم کرمانشاه بدست آورید و با توجه به آنها بلیط خود را تهیه نمایید.

   پرواز قشم کرمانشاه

   پرواز قشم به کرمانشاه از آن دسته پروازهایی است که در روزهای متعددی می توانید آن را تهیه نمایید. این پرواز ممکن است به دلیل وضعیت آب و هوایی مختلف با تاخیر یا تغییر زمان پرواز مواجه شود. شرکت های هواپیمایی گوناگونی وجود دارد که این پرواز را ارائه می دهند در نتیجه شما می توانید از تمامی آنها بلیط هواپیما قشم کرمانشاه را به راحتی رزرو نمایید.

   سفر به جاذبه های دیدنی کرمانشاه

   فرودگاه قشم

   فرودگاه بین المللی دیرستان یا فرودگاه قشم در روستایی با نام دیرستان قرار گرفته است. جزیره قشم به دلیل زیبایی و جاذبه هایی که در خود دارد، توجه توریست ها و گردشگران را به خود جلب می کند. از این رو پروازهای داخلی و خارجی زیادی را در این فرودگاه سازماندهی می نماید. طرح اولیه احداث این فرودگاه در سال 1304 آغاز شد و طرح های متفاوتی برای آن ارائه شد. پس از تحقیقات فراوان توسط محققین با تجربه، طرح اصلی آن ارائه گردید، به دلیل مشکلاتی که در مسیر ساخت وجود داشت، ساخت این فرودگاه 31 سال به طول انجامید و در نهایت در سال 1335 به اتمام رسید. پس از ساخته شدن این فرودگاه در بسیاری از موارد همچون جابجایی مسافران، و حمل بار راحتی به ارمغان آمد.

   بلیط هواپیما قشم کرمانشاه

   بلیط هواپیما قشم کرمانشاه را می توانید از تمامی شرکت های هواپیمایی ارائه دهنده تهیه نمایید. همچنین می توانید برای پرواز در این خط هوایی بلیط هواپیما را به صورت چارتر تهیه کنید.
   روش خرید آنلاین بسیاری از مشکلات مانند ترافیک و سختی راه رسیدن به شرکت های هواپیمایی را حل می کند و شما می توانید از هر جایی که هستید،برای رزرو بلیط هواپیما قشم کرمانشاه با گوشی موبایل خود یا هر وسیله الکترونیکی که به اینترنت دسترسی دارد، اقدام نمایید. پس از خرید به صورت آنلاین فایل بلیط به ایمیل شما ارسال خواهد شد. تنها تفاوت تهیه بلیط به صورت حضوری و آنلاین در نحوه پرداخت هزینه بلیط و دریافت آن می باشد. در خرید حضوری بلیط را کاغذی دریافت می کنید و هزینه آن را نیز در هنگام خرید پرداخت می کنید در صورتی که به صورت آنلاین باید پرداخت را الکترونیکی انجام دهید و فایل بلیط را دریافت نمایید.

   پرواز با هواپیما قشم کرمانشاه


   قشم و کرمانشاه

   جزیره قشم با عنوان بزرگترین و زیباترین جزیره تنگه هرمز در دریای خلیج فارس ایران شهرت دارد. جزیره قشم دارای طبیعتی بکر و بسیار زیبایی است که قدمت آن به دوران ساسانیان باز می گردد. جزیره قشم، جزیره جنوبی کشور ما امروزه مقصد گردشگری بسیاری از توریست های داخلی و خارجی شده است. با توجه به موقعیت جنوبی جزیره، آب و هوای گرمی بر آن حاکم است و همچنین به دلیل اینکه اطراف آن را آب های خلیج فارس احاطه کرده اند، مرطوب نیز می باشد. از اواسط تیر ماه تا اواسط شهریور روزهای گرم و طاقت فرسای جزیره به شمار می روند. بهترین زمان برای سفر به قشم در ماه های ابتدایی فصل زمستان یعنی دی و بهمن می باشد. شهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه یکی دیگر از شهرهای تاریخی ایران به شمار می رود. شهری در غرب کشور و مرکز فرهنگ و تاریخ محسوب می شود. شهر کرمانشاه نیز مانند جزیره قشم با داشتن انواع جاذبه های گردشگری و آب و هوای مناسب توجه بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند.

   قیمت بلیط هواپیما قشم کرمانشاه

   قیمت بلیط هواپیما قشم کرمانشاه به موارد زیادی اعم از زمان پرواز، نوع بلیط و کلاس پرواز وابسته است. زمان پرواز اگر در فصل های پر مسافر باشد باعث افزایش قیمت بلیط هواپیما خواهد بود و در عین حال در صورتی که تقاضا برای پرواز کاهش یابد، قیمت بلیط نیز به همان نسبت بلیط کاهش می باید. درباره نوع بلیط باید گفت در صورتی که شما قصد تهیه بلیط سیستمی را داشته باشید امیدی برای کاهش یا افزایش قیمت وجود ندارد زیرا قیمت بلیط های سیستمی ثابت هستند و به سختی تغییر می کنند. اما اگر شما قصد تهیه بلیط چارتر را داشته باشید می توان امیدی بر کاهش قیمت بلیط هواپیما داشته باشید زیرا قیمت بلیط های چارتر متغیر است و با توجه به شرایط حاضر افزایش یا کاهش پیدا می کنند. در نتیجه تمامی موارد گفته شده، باید دانست که بهتر است در ابتدا میزان بودجه و هدف خود را از تهیه بلیط هواپیما قشم کرمانشاه را تعیین کنید و سپس برای خرید اقدام نمایید.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی