• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/224 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/223 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/222 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   اگر می خواهید از قشم به اصفهان سفر کنید پیشنهاد ما سفر هوایی با تهیه بلیط هواپیما قشم اصفهان می باشد. بلیط هواپیما قشم اصفهان را می توانید به صورت اینترنتی و یا حضوری از آژانس های فروش بلیط تهیه کنید. خرید اینترنتی بلیط هواپیما قشم اصفهان آسان ترین و سریع ترین راه خرید بلیط می باشد. 

   سفر به اصفهان

   شهر اصفهان شهر مرکزی ایران و مرکز استان اصفهان است. این شهر به دلیل داشتن بناهای تاریخی فراوان و جاذبه های توریستی زیاد نصف جهان لقب گرفته است. شهر اصفهان از لحاظ جمعیت و وسعت سومین شهر بزرگ در ایران است. شهر اصفهان یکی از شهر های پر گردشگر است و سالانه افراد زیادی را از سراسر ایران به سوی خود می کشد. اصفهان ۲۳۰ کیلومتر مساحت دارد و جمعیتی معادل دو میلیون نفر در این مساحت زندگی می کنند. شهر اصفهان دارای جاذبه های گردشگری فراوان است که از جمله ی آن ها می توان به سی و سه پل، منارجنبان، پل خواجو، عمارت عالی قاپو، کاخ چهل ستون اشاره کرد. این بناهای بسیار جذاب و دیدنی با معماری های فوق العاده شان هر ساله تعداد زیادی مسافر خارجی را نیز به سمت اصفهان راهی می کنند. پیشنهاد ما این است که برای دیدن این همه زیبایی با تهیه یک بلیط هواپیما یک سفر خوب از قشم به اصفهان داشته باشید و تجربه دیدن جاذبه های اصفهان را از دست ندهید.

   سفر به قشم اصفهان با هواپیما

   سفر هوایی قشم اصفهان

   همانطور که از نامش پیداست سفر هوایی به سفری گفته می شود که طی مسافت شهر مبدأ تا مقصد با هواپیما انجام می گیرد. سفر هوایی بهترین نوع سفر و سریع ترین نوع سفر بین انواع سفر ها می باشد. سفر هوایی قشم اصفهان در تمامی ساعت و روزها انجام می گیرد مسافت قشم اصفهان حدود ۱۰۶۰ کیلومتر است که طی این فاصله توسط وسایل نقلیه ی زمینی ساعت ها به طول می انجامد و به همین دلیل بسیار خسته کننده می باشد. به همین خاطر ترجیح اکثر افراد برای سفر از قشم به اصفهان سفر هوایی می باشد.‌ فاصله هوایی قشم اصفهان حدود ۸۰۰ مایل می باشد و این فاصله در حدود یک و نیم ساعت طی می شود. مدت زمان سفر می تواند به دلایل مختلف از جمله شرایط جوی تغییر یابد. شما می توانید با خرید بلیط هوایی قشم اصفهان به راحتی در سریع ترین زمان یک سفر به اصفهان داشته باشید.

   قیمت بلیط هواپیما قشم اصفهان

   قیمت بلیط قشم اصفهان نیز مانند سایر بلیط ها می تواند تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر کند. برای مثال قیمت بلیط قشم اصفهان در تعطیلات تابستان و بهار که متقاضی سفر به اصفهان از قشم بسیار زیاد است افزایش می یابد. مقدار خدماتی که به مسافران در هواپیما ارائه می شود مانند میان وعده و یا ناهار و شام می تواند بر قیمت بلیط قشم اصفهان افزوده شود و قیمت آن را افزایش دهد. معمولاً برای همه پرواز ها باید مسافران بیمه شوند. به همین خاطر مبلغی به عنوان بیمه به قیمت بلیط افزوده می شود. قیمت بلیط قشم اصفهان نسبت به نوع ایرلاین می تواند کم یا زیاد شود. لازم به ذکر است که قیمت بلیط قشم اصفهان هر چه باشد دارای مزایایی است که می تواند پرداخت هزینه بالا برای بلیط هواپیما قشم اصفهان را توجیه کند.

   پرواز به اصفهان

   خرید بلیط هواپیما قشم اصفهان

   برای خرید بلیط می توانید از دو روش اینترنتی و حضوری اقدام کنید ‌. برای خرید حضوری باید به آژانس مراجعه و پس از انتخاب نوع پرواز و ایرلاین و پرداخت مبلغ بلیط نسبت به خرید آن اقدام کنید. روش دوم خرید بلیط هواپیما خرید اینترنتی می باشد. در خرید اینترنتی با مراجعه به سایت می توانید در بین ایرلاین ها و پروازهای مختلف جستجو کرده و با توجه به شرایط خود پرواز مورد نظر خود را انتخاب و برای خرید آن اقدام کنید. خرید اینترنتی بلیت هواپیما قشم اصفهان سریع ترین و آسانترین نوع خرید بلیط است که امروز هم اکثر افراد خرید بلیط خود را از طریق آن انجام می دهند. در خرید اینترنتی بلیط هواپیما امکان جستجو در ایرلاین های مختلف بیشتر است. با خرید اینترنتی می توانید در هر موقعیت مکانی و زمانی هستید بلیط هواپیما قشم اصفهان خود را خریداری کنید امکانی که در خرید حضوری وجود ندارد.

   شرایط لغو بلیط قشم اصفهان

   همانطور که می دانید ممکن است پس از خرید بلیط به دلایلی مجبور شوید که بلیط هواپیما قشم اصفهان خود را لغو و یا زمان آن را تغییر دهید. در هنگام لغو بلیط هواپیما مقداری از مبلغ بلیط به عنوان خسارت کسر و مابقی به فرد بازگردانده می شود. مقدار خسارتی که از مبلغ بلیط کسر می شود به زمان لغو بلیط بستگی دارد. در هنگام لغو بلیط هر چه مقدار زمان زیادی تا ساعت پرواز باقی مانده باشد خسارت کمتری از مبلغ کسر می شود.
   لغو بلیط تنها تا نیم ساعت مانده به پرواز قشم اصفهان امکان پذیر است و بعد از آن امکان لغو بلیط وجود ندارد. برای لغو بلیط یک روز یا چند ساعت قبل از پرواز سی درصد مبلغ به عنوان خسارت و یک ساعت قبل از پرواز ۵۰ درصد مبلغ به عنوان خسارت از مبلغ بلیط کسر می شود. طبق قانون این امکان برای همه انواع بلیط ها وجود دارد اما آژانس های فروش بلیط های چارتری به دلیل اینکه متحمل ضرر زیادی می شوند از لغو و یا تغییر زمان پرواز بلیط های چارتری و یا لحظه آخری امتناع می کنند.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی