• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   پاریس یکی از زیباترین و دیدنی ترین شهرهای قاره اروپا است که خرید بلیط هواپیما پاریس در سال های اخیر بسیار افزایش یافته است. این امر نشان از محبوب بودن این شهر در میان گردشگران و مسافران دارد. گردشگران و توریست ها می توانند برای رزرو بلیط هواپیما پاریس به صورت اینترنتی اقدام نموده و با مشخص کردن تاریخ و زمان پرواز بلیط خود را تهیه کنند. بهترین زمان سفر به این شهر فصل بهار و پاییز می باشد که آب و هوای بسیار جذاب و دلپذیری در سطح شهر حاکم است و شما می توانید سفری بسیار رویایی و به یادماندنی داشته باشید.

   سفر به پاریس

   پاریس زیباترین شهر دنیا است که به عروس شهرها نیز معروف می باشد و با برج ایفل یاد می شود. این شهر زیبا با داشتن جاذبه های تاریخی و گردشگری بیشمار هر ساله مقصد سفرهای تاریخی و گردشگری بسیاری از مسافران و توریست ها می باشد. پاریس به عنوان مهمترین مقاصد گردشگری و توریستی در اروپا می تواند سفری دلپذیر و پر از هیجان را رقم بزند. گردشگران با حضور در این شهر و قدم زدن در خیابان ها و کوچه پس کوچه های آن می توانند از تماشای کاخ ها، باغ ها و کافه های لوکس و جذاب لذت ببرند. پاریس با داشتن چشم اندازهایی بی نظیر و خیره کننده توانسته است در اولویت انتخاب های بسیاری از گردشگران و توریست ها قرار گیرد.
   هر ساله با توجه به ورود گردشگران به این شهر خوشبختانه مسئولین تصمیم های گسترده ای در زمینه امکانات و خدمات رفاهی توریستی این شهر گرفته اند. از این جهت در سفر به پاریس از نظر اقامتگاه به هیچ وجه سختی نخواهید کشید و با در اختیار داشتن انتخاب های متنوع می توانید در بهترین و لوکس ترین هتل های این شهر اسکان کنید. گردشگران می توانند با حضور در پاریس لحظاتی ناب و تکرار نشدنی را تجربه کنند.

   سفر به پاریس و جاهای دیدنی پاریس برج ایفل

   بهترین زمان سفر به پاریس

   با توجه به شرایط اقلیمی شهر پاریس می توان گفت در اکثر روزهای سال با رطوبت و دمای متوسط مواجه خواهید بود و به عبارتی تابستان های پاریس نه بسیار گرم و زننده و زمستان ها نه آنقدر سرد می شود. از این جهت پاریس در تمامی فصول سال مناسب سفر است و گردشگران می توانند بدون نگرانی از شرایط اقلیمی و آب و هوایی به این منطقه سفر داشته باشند. اگر به دنبال بهترین زمان سفر به پاریس هستید می توان بهار و پاییز را به شما پیشنهاد کرد چرا که در این دو فصل سال آب و هوای پاریس بسیار دلپذیر و فوق العاده تر از دیگر ایام سال می باشد. در این ایام از سال شهر پاریس با حال و هوای رویایی و بی نظیر خود برای عاشقانه های شما گزینه ای بسیار ایده آل می باشد و شما را غرق خود می کند.


   رزرو بلیط هواپیما پاریس

   مسافران و گردشگران می توانند برای سفر به شهر زیبا و رویایی پاریس در تورهای مسافرتی شرکت داشته باشند و از این طریق می توانند خود را آماده سفری به دور از مشکلات و دردسرهای سفر کنند. می توان گفت تور پاریس یکی از محبوب ترین و پر تقاضا ترین تورهای مسافرتی در کشور می باشد که هر ساله به صورت متعدد در ایام مختلفی از سال برگزار می گردد. برای خرید بلیط هواپیما پاریس می توانید به صورت اینترنتی و آنلاین از وب سایت اقدام کرده و در کمترین مدت زمان با مشخص کردن تاریخ پرواز و ساعت، بلیط هواپیما پاریس خود را خریداری کنید. توجه داشته باشید که قبل از رزرو و خرید بلیط هواپیما پاریس از شرایط اقلیمی و آب و هوایی این شهر اطلاعات دقیق به دست آورده و در زمان مناسب در این شهر حضور داشته باشید. در رزرو آنلاین با کلیک در بخش جستجوی پرواز، ابتدا نوع بلیط خود را مشخص و پس از آن مواردی چون مقصد، تعداد مسافران، مبدا و تاریخ سفر را انتخاب کنید و در آخر با کلیک بر کلمه جستجو پروازهای صورت گرفته نمایش داده خواهد شد که یکی از آنها را انتخاب نمایید و هزینه مربوطه را به صورت آنلاین پرداخت و پرینتی از بلیط هواپیما پاریس بگیرید تا در روز پرواز به مسئولین مربوط تحویل دهید.

   بلیط هواپیما پاریس

   قیمت بلیط هواپیما پاریس

   قیمت بلیط هواپیما پاریس از جمله موضوعاتی می باشد که برای مسافران حائز اهمیت می باشد از این جهت در هنگام جستجوی خود دقت کنید که لیست بلیط ها از کمترین قیمت برای شما نمایش داده شود و پس از مطالعه دقیق ساعات و زمان پرواز، کلاس پرواز و ایرلاین هزینه مربوط را پرداخت کنید. گردشگران و مسافرانی که قصد سفر به شهر پاریس را دارند باید بدانند که عوامل بسیاری در هزینه و قیمت بلیط هواپیما موثر می باشد، از این جهت در صورتی که خواهان خرید قیمت مناسبتر بلیط هواپیما هستند بایستی شرایط خاصی را انتخاب کنند. برای مثال برای داشتن هزینه های کمتر می توانند کلاس پرواز خود را تغییر داده و یا زمان پرواز خود را عوض کنند. بی شک پرواز به پاریس در فصل تابستان هزینه های گران تری را خواهد طلبید. همچنین مسافرانی که به دنبال رزرو بلیط هواپیما از ایرلاین خاص هستند می توانند از فیلترهای راست صفحه جستجو با مشخص کردن آیتم های مدنظر سفارش خود را ثبت کرده و نتایج را مشاهده نمایند.


   فرودگاه های پاریس

   پاریس شهری بی نظیر و پایتخت کشور فرانسه از محبوب ترین مناطق گردشگری در جهان می باشد که با داشتن فرودگاه هایی متعدد در بخش های مختلف از سطح شهر آماده استقبال و فرود آمدن پروازهای خارجی و داخلی می باشد که از جمله فرودگاه های این شهر می توان به موارد زیر اشاره نمود:
   فرودگاه شارل دوگل: این فرودگاه دومین فرودگاه پر رفت و آمد در قاره اروپا است و شلوغ ترین فرودگاه پاریس از لحاظ پروازهای داخلی و خارجی به شمار می آید.
   فرودگاه اورلی: فرودگاه اورلی به مرکز پاریس نزدیک است و دارای دو ترمینال جنوبی و غربی می باشد و ایران ایر تنها ایرلاین ایرانی است که به این فرودگاه پرواز می کند.
   فرودگاه باوویس-تیلی: گردشگرانی که قصد پرواز ارزان قیمت به پاریس را دارند این فرودگاه را مقصد اصلی خود قرار می دهند که در فاصله 80 کیلومتری از شهر پاریس واقع شده است. 

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی