• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بلیط هواپیما نیویورک برای سفر به آمریکا گزینه ایده آلی است. این بلیط را می توان به صورت اینترنتی و مجازی در کوتاهترین زمان ممکن رزرو نمود. در زمان انتخاب این بلیط می بایست به نوع هواپیما و شرکت سازنده آن توجه کنید هر چند که مدت زمان و تاریخ پرواز نیز در این انتخاب از اهمیت بسیاری برخوردارند. در سفر با بلیط هواپیمای نیویورک امکان برخورداری از تشریفات فرودگاهی فراهم خواهد بود در صورتی که درخواست خود را برای آن اعلام کنید. بلیط های هوایی از ارزان به گران تعیین می شوند که انتخاب را برای رزرو کنندگان راحت تر نموده اند.

   سفر با بلیط هواپیما نیویورک

   نیویورک در کشور آمریکا جزء مقاصد تفریحی و کاری است که سفرهای مختلفی با ایرلاین های گوناگون به این شهر روزانه انجام می شود. این شهر را می‌ توان پرجمعیت ترین منطقه در آمریکا معرفی کرد که افراد با گویش و فرهنگ های مختلفی را در خود جای داده است. این شهر علاوه بر ویژگی های سیاسی که در منطقه از آن برخوردار است دارای مکان های گردشگری و جاذبه های توریستی متنوعی است. جالب است بدانید تنوع زبانی در این شهر به قدری بالاست که می توان 800 مورد را برای آن عنوان نمود.
    پارک زیرزمینی این شهر باعث جذب توریست به نیویورک می شود، هر چند مکان های دیدنی مانند این پارک می‌ توانند یک سفر مهیج را برای شما فراهم کنند. از مهمترین اقدامات جهت سفر به این شهر در آمریکا رزرو بلیط هواپیما نیویورک می باشد. با رزرو این بلیط می بایست چمدان های خود را ببندید و خود را برای زمان حرکت هواپیما آماده نمایید. برای رزرو بلیط های مسافرتی و هواپیمایی خارجی مراحل مختلفی را می بایست در نظر گرفت. به عنوان مثال برای یافتن این بلیط می بایست به صورت آنلاین مراحل جستجوی آن را به انجام برسانید. رزرو اینترنتی مرحله دوم است و بعد از آن تنها کافیست اطلاعات و شرایط مختلفی را در نظر بگیرید.

   جاذبه های گردشگری نیویورک

   بلیط هواپیما نیویورک

   سفر کردن به یک شهر در آمریکا هیجان خاصی به همراه دارد که اولین اقدام برای رسیدن به آن رزرو بلیط هواپیما نیویورک می باشد. بلیط های هواپیمایی که میزان رزرو آنها نسبت به دیگر بلیط ها بالاست دارای نکات مهمی می باشند که از مهمترین آنها می توان به نوع هواپیما اشاره نمود.
   با توجه به هواپیماهای مختلفی که ساخت شرکت های هوایی هستند می‌ توان بلیط های مسافرتی به این شهر را انتخاب و رزرو نمود. نکته مهم بعدی در رابطه با این بلیط توجه به خطوط هوایی و تعداد تردد در مسیر می باشد. در رزرو اینترنتی و آنلاین این بلیط افراد علاوه بر تکمیل اطلاعات کلی مانند انتخاب مبدا و مقصد می بایست به موارد دیگری همچون تاریخ پرواز نیز توجه نمایند.

   جستجوی بلیط هواپیما نیویورک

   در زمان جستجوی بلیط هواپیما نیویورک چند فیلد را مشاهده خواهید کرد که انتخاب و رزرو این بلیط را برای شما راحت تر خواهند نمود. بلیط های مسافرتی به صورت رفت و یا رفت و برگشت قابل رزرو می باشند. اگر تمایل دارید که تنها برای رفت به شهر نیویورک بلیط هواپیمایی آن را رزرو کنید می توانید این گزینه را در فیلد مربوطه تعیین کنید، اما در صورتی که می خواهید با یک تیر دو نشان بزنید و بلیط رفت و برگشت را برای خود رزرو کنید می توانید گزینه آن را در زمان جستجوی بلیط هواپیما نیویورک تعیین نمایید. در رابطه با این موضوع این نکته مهم است که شما عزیزان در زمان یافتن این بلیت می بایست فیلدهای دیگری را نیز تکمیل کنید.
   به عنوان مثال می‌ توان به مبدا و مقصد اشاره نمود. مسلما در هر نقطه‌ ای که هستید می بایست فیلد مبدا را بر اساس آن تعیین کنید و مقصد نیز مشخص است که شهر نیویورک در کشور آمریکا می‌ باشد. مسافران و تعداد آنها نیز می تواند در فیلد مربوطه تعیین شود. اگر برای سفر کردن تاریخی در نظر گرفته اید آن را نیز می توانید در بخش مرتبط با آن مشخص کنید و در نهایت با انتخاب کلید جستجو می توانید نتایج مختلفی را مشاهده کنید. این نکته را فراموش نکنید که برای یافتن شهر مبدا و مقصد مورد نظر خود نیاز نیست اسم کامل را وارد فیلد مربوطه کنید. تنها با وارد کردن چند حرف لیست مشخصی از اسامی ظاهر خواهند شد.

   رزرو آنلاین بلیط هواپیما نیویورک

   رزرو بلیط هواپیمای نیویورک

   از نکات مهم و قابل اهمیت در رابطه با بلیط هواپیما نیویورک رزرو آن می‌ باشد. در رزرو کردن این بلیط می بایست به شرایط مختلف توجه کنید. به عنوان مثال قیمت بلیط های مسافرتی از مهمترین نکات مربوط می‌ شوند که ذهن بسیاری از مسافران را به خود درگیر کرده اند. برای اینکه بتوانید بر اساس شرایط مالی خود گزینه ایده‌ آل را انتخاب کنید می توانید بلیط ها را بر اساس ارزان و مناسب ترین قیمت مورد بررسی قرار دهید و در انتها به گران قیمت ترین بلیط ها هم توجه کنید.


   اطلاعات دقیق بلیط هواپیمای نیویورک

    از مهمترین مواردی که در زمان رزرو بلیط هواپیمایی نیویورک می بایست به آن توجه نمود اطلاعات کامل و دقیق است که زمان حرکت هواپیما یکی از آنها است. مدت سفر نیز می‌ تواند در این موضوع دخیل باشد. البته فراموش نکنید که بررسی شرکت‌ های هواپیمایی داخلی و خارجی نیز می‌ تواند در کنار نوع کلاس پروازی کمک بسیاری به شما عزیزان نماید. شما عزیزان می توانید نوع هواپیما را در بخش توضیحات دقیق تر نیز مورد بررسی قرار دهید. برای اینکه بتوانید بار خود را به داخل هواپیما حمل کنید می بایست قوانین را نیز مطالعه کنید که در زمان رزرو این موارد قابل بررسی است.

   بلیط هواپیمای نیویورک و خرید خدمات به همراه آن

   برای سفر کردن به شهر نیویورک می توانید خدمات پروازی مختلف را نیز در کنار رزرو بلیط هواپیما نیویورک مدنظر قرار داده و برای آسایش و رفاه خود و خانواده آنها را نیز خریداری کنید. خدمات مختلفی در این زمینه تعریف شده‌ اند که از مهمترین آنها می توان به تشریفات فرودگاهی برای استقبال از شما در مبدا و مقصد اشاره نمود.
   برای اینکه در طول سفر از امنیت بسیاری برخوردار باشید می بایست بیمه مسافرتی تهیه کنید که می‌ توانید اقدامات لازم جهت تهیه آن را به کارشناسان بخش مربوطه بسپارید. ویزاهای گردشگری و توریستی برای رفتن به نیویورک می بایست اخذ شوند که برای دریافت آنها نیز می توانید از خدمات سایت استفاده کنید.

   فرودگاه های شهر نیویورک

   نیویورک شهری است که فرودگاه های مختلفی در آن تاسیس شده است. پروازهای داخلی و خارجی متعددی در این فرودگاه ها انجام می شوند که در زمان رزرو بلیط هواپیما نیویورک می توانید آنها را نیز مدنظر قرار دهید. تمامی این فرودگاه‌ ها دارای قوانین، امکانات و خدمات مختلف برای مسافران می باشند. اگر بخواهیم نام چند مورد از معروف ترین فرودگاه های این شهر را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم می بایست به فرودگاه هایی همچون مارین ایر ترمینال، نیوآرک لیبرتی، جان اف کندی و چند مورد دیگر اشاره کنیم.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی