• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کانادا
   • تور کیش
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان + اتریش + چک ویژه نوروز 991398/12/289 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,390 یورو
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   ایتالیا نوروز 991398/12/2810 شبانتخاب کنید-
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین-
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تور مجارستان + اتریش ویژه نوروز 991399/01/057 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,490 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991399/01/077 شبترکیش ایرلاین-
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/11/037 شبقطر ایرویز101,000,000 ریال +
   660 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقطر ایرویز88,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز88,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز88,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/11/017 شبقطر ایرویز180 ریال +
   102,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبقطر ایرویز180 ریال +
   102,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبقطر ایرویز180 دلار +
   102,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز180 دلار +
   102,000,000 ریال
   بالی1398/11/297 شبانتخاب کنید180 دلار +
   102,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه 3 شب1398/10/273 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/217 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/214 شبانتخاب کنید-
   فرانسه 3 شب - 21398/11/253 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین-
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه + اسپانیا1399/01/068 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,290 یورو
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991399/01/077 شبترکیش ایرلاین-
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ایتالیا نوروز 991398/12/2810 شبانتخاب کنید-
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   فرانسه + اسپانیا1399/01/068 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,290 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس + هلند1398/12/288 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان + اتریش + چک ویژه نوروز 991398/12/289 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,390 یورو
   تور مجارستان + اتریش ویژه نوروز 991399/01/057 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,490 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه 3 شب1398/10/273 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/217 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/214 شبانتخاب کنید-
   فرانسه 3 شب - 21398/11/253 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان + اتریش + چک ویژه نوروز 991398/12/289 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,390 یورو
   ایتالیا نوروز 991398/12/2810 شبانتخاب کنید-
   سوئیس + هلند1398/12/288 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین-
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تور مجارستان + اتریش ویژه نوروز 991399/01/057 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,490 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   فرانسه + اسپانیا1399/01/068 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,290 یورو
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991399/01/077 شبترکیش ایرلاین-
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور کانادا + مکزیک1398/12/2815 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   6,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 2 شب1398/10/272 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/10/273 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/10/282 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/10/292 شبایران ایر11,000,000 ریال
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   سفر به کشور هلند

   کشور هلند یکی از زیباترین کشورهای اروپایی است که پایتخت آن شهر آمستردام می باشد. به دلیل کافی شاپ های بسیار معروف و کانال های آبی مشهوری که در این کشور وجود دارند، مشاهده می‌شود هر ساله گردشگران زیادی تمایل به اخذ بلیط هلند دارند که به طور حتم معماری های تاریخی و طبیعت زیبای شهرهای مختلف آن سفری فوق العاده برای گردشگران فراهم خواهد کرد. حال با این وجود لازم است قبل از سفر به هلند چند مطلب را مد نظر قرار دهید که در ادامه ما به آن می‌پردازیم.

   شهرهای بسیار زیبا و توریستی واقع در کشور هلند و از طرفی آب و هوای بی نظیر این کشور موجب خلق چشم اندازهای طبیعی بی نظیری شده است که این امر منجر به تهیه بلیط هلند توسط گردشگران متعددی در طول سال می شود. اگر شما هم جزو افرادی هستید که به خریدن و یا دیدن گل علاقه دارید به طور حتم انتخاب کشور هلند به عنوان مقصد گردشگری می‌تواند بسیار بی‌نظیر باشد، زیرا این کشور با گل های زیبایی که دارد در تمام دنیا مشهور است و خودنمایی می کند. جالب است بدانید بزرگترین نمایشگاه های گل از جمله گل رز و لاله در این کشور هر سال برگزار می شود و صادرات آن به سراسر کشور انجام می پذیرد. با وجود قرارگیری بیشتر شهرهای هلند در ارتفاع کمتر از دریا این کشور به سرزمین پست نیز مشهور می باشد. در این بین موزه های هنر، پارک های زیبا و کافی شاپ های شگفت انگیز کشور هلند، از جمله مهمترین دلایل گردشگران برای انتخاب این مقصد سفر می باشد.

   هواپیمای هلند

    

   وضعیت آب و هوای کشور هلند

   همانطور که گفته شد یکی از دلایل مهمی که افراد در طول سال اقدام به رزرو بلیط هلند می‌کنند آب و هوای بسیار مساعد و بی نظیر این کشور می باشد. دقت داشته باشید به طور کلی آب و هوای این کشور معتدل دریایی است و به دلیل اینکه هلند کشوری کوچک است می‌توان گفت این آب و هوا در سراسر آن یکسان است. در این بین نکته بسیار جالبی که وجود دارد این است که بیشتر اوقات در این کشور هوا در حال تغییر است و مهمترین دلیل این امر نبود کوه و ارتفاعات و وزش باد می باشد، به گونه ای که شاید در اوایل روز هوا کاملا آفتابی باشد اما با گذشت زمان ابرهایی در آسمان خودنمایی می کند و بارش باران شروع می شود. دقت کنید با وجود اینکه بیشتر افراد، شهر آمستردام یعنی پایتخت این کشور را برای دیدن انتخاب می‌کنند باید بدانید این شهر، آب و هوای نسبتا معتدل دارد. دیدن برف در این کشور کمیاب است البته می‌توان گفت گرمای هوا هم در آن آزاردهنده نیست. از طرفی هوای پاک و بی نظیر این کشور از دیگر مواردی است که در ابتدای سفر، گردشگران را شگفت زده خواهد کرد که مهمترین دلیل آن کاهش استفاده از سوخت های فسیلی می باشد.

   بهترین زمان سفر به کشور هلند

   با توجه به آنچه بیان شد به طور کلی در می یابیم آب و هوای معتدل کشور هلند موجب شده افراد بتوانند در تمام ماه های سال اقدام به رزرو بلیط هلند کنند. اما با این وجود لازم است بدانید فصل تابستان بسیار ایده‌ آل برای سفر به هلند می باشد زیرا شرایط آب و هوایی در این فصل بسیار خوب است، با این حال مشاهده می‌شود جمعیت زیادی در این فصل در کشور هلند حضور دارند. از طرفی دقت داشته باشید که این کشور ۸ ماه سال را مرطوب و ابری است و با وجود وزش بادها می ‌توان گفت شرایط آب و هوایی در این ماه ها تقریبا غیر قابل پیش بینی می باشد. برای بررسی بهترین زمان سفر به کشور هلند باید بگوییم که اگر به دنبال روزهای گرم و آفتابی هستید انتخاب ماه‌های جولای و آگوست با میانگین دمای ۱۹ درجه سانتیگراد بهترین گزینه می باشد، این ماه ها برای استفاده از ورزش های ساحلی و شنا بی نظیر است. اما کسانی که به هوای بارانی علاقه دارند زمستان می تواند بهترین فرصت برای آنها باشد که بلیط هلند را تهیه کنند. با این وجود از فروردین ماه تا مرداد و از اواسط آذر تا اوایل دی ماه به سختی می توان در کشور هلند هتل پیدا کرد و در هنگام بازدید از جاذبه های گردشگری نیز صف های طولانی مشاهده خواهید نمود.

    

   چرا تور کشور هلند

   تور کشور هلند یکی از جذاب ترین تورهای اروپایی می باشد زیرا همانطور که گفته شد این کشور علاوه بر جاذبه های گردشگری متعددی که دارد دارای مناظر طبیعی متعددی است. از طرفی همانطور که بیان کردیم این کشور دارای آب و هوای بسیار معتدل است که نه از تابستان های گرم و سوزان خبری است و نه دمای هوا در زمستان به قدری کاهش می یابد که آزاردهنده باشد. با این وجود بسیاری از افرادی که تاکنون تجربه رزرو بلیط هلند و سفر به این کشور رویایی را داشته اند بیان می کنند که سفر به هلند از دلچسب ترین و خاص ترین سفرهای خارجی می باشد.

   خرید بلیط هواپیما هلند
    
    

   راهنمای خرید بلیط هلند

   برای خرید بلیط هواپیما هلند می توناید از طریق سایت دلتابان، پنل رزرواسیون آنلاین، اقدام به خرید بلیط نمایید.

   جستجوی بلیط هواپیما

   برای خرید راحت و سریع بلیط هلند تنها کافی است در بخش جستجوی پرواز اقدام به مشاهده آخرین وضعیت بلیط هواپیمایی هلند نمایید. برای این امر باید ابتدا نوع بلیط رفت و برگشت و یا بلیط رفت خود را انتخاب کنید و سپس مبدا، مقصد، تاریخ سفر، تعداد مسافران و … را تعیین کنید. بعد از این با زدن دکمه جستجو، لیست پروازهای هلند نمایش داده می شود. برای انتخاب راحت شهر مبدا و مقصد لازم است سه حرف فارسی و یا انگلیسی را تایپ نمایید تا لیست شهرها نمایش داده شود و سپس می توانید مسیر خود را انتخاب کنید.

   رزرو بلیط هواپیما

   در هنگام جستجوی بلیط هلند لیست بلیط ها از ارزان ترین قیمت نمایش داده می شود که در اینجا شما می توانید اطلاعات دقیق هر پرواز که شامل ایرلاین، تاریخ، ساعت حرکت و ورود، مدت پرواز، کلاس پروازی و قیمت بلیط هلند است را مشاهده نمایید و لازم است بدانید در قسمت جزئیات بیشتر پرواز اطلاعات تکمیلی تری مانند قوانین بلیط و حمل بار، فرودگاه ها و نوع هواپیمای ارائه شده نمایش داده می شود. که در اینجا با زدن دکمه رزرو و تایید پرواز مورد نظر به گام بعدی ثبت مسافران می روید. در صورت تمایل به انتخاب ایرلاین خاص و یا انتخاب بلیط ارزان قیمت هلند می توانید از فیلترهای سمت راست استفاده کنید و سپس بنابر نتایج جستجو بر اساس تعداد توقف، خط هوایی، قیمت بلیط هلند، زمان پرواز و فرودگاه ها بلیط خود را سفارشی کنید. برای تغییر تاریخ پرواز نیز می توانید از جستجوی مجدد در پنل سمت راست استفاده نمایید.


   برخی ویژگی های خرید بلیط هلند

   امکان خرید خدمات به همراه بلیط هلند:

   همانطور که گفته شد در حال حاضر امکان خرید بلیط از طریق سایت اینترنتی امکان پذیر است که در اینجا می توانید با خرید بلیط هواپیما خدمات دیگری چون ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، اخذ ویزا، خدمات و تشریفات فرودگاهی را نیز خریداری نمایید.

   فرودگاه های هلند:

   با وجود اینکه بعضی از افراد تمایل دارند در هنگام سفر به هلند فرودگاه خاصی را انتخاب کنند در حال حاضر این امکان به وجود آمده است که از طریق فیلترینگ، فرودگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایند. دقت داشته باشید لیست فرودگاه های هلند در سمت راست اطلاعات بلیط نمایش داده می شود.

   بلیط ارزان هلند:

   خرید بلیط ارزان هلند جزو مواردی است که معمولا افراد زیادی تمایل به آن دارند. با این حال لیست پروازها به ترتیب از بلیط ارزان قیمت به صورت صعودی نمایش داده می شود. همچنین دقت کنید قیمت بلیط هواپیما به صورت آنلاین و با توجه به تاریخ و ساعت به صورت لحظه ای تغییر می‌کند.

    

   بلیط ارزان هلند

    


   آنچه باید در مورد کشور هلند بدانیم

   در هنگام سفر به کشور هلند علاوه بر اینکه لازم است در مورد آب و هوای این کشور اطلاعاتی داشته باشید بهتر است با فرهنگ مردم این کشور نیز آشنا شوید. دقت داشته باشید مردم هلند مردمانی با برنامه و منظم هستند و به راستگویی  و صداقت شهرت دارند. با این حال می توانید اطمینان داشته باشید که مردم این کشور به هیچ عنوان به دنبال کلاهبرداری از توریست ها نخواهند بود. نکته دیگری که وجود دارد این است که باید بدانید که ۹۹ درصد مردم این کشور به زبان انگلیسی تسلط دارند که این امر سفر به هلند را برای شما آسان می کند. اگر بخواهیم از فرهنگ غذایی مردم این کشور بگوییم باید بدانید مردم هلند به سیب زمینی بسیار علاقه دارند و با وجود اینکه کشاورزی جزو مهمترین شغل های مردم این کشور است مشاهده می شود سبزیجات جایگاه ویژه ای در لیست غذای مردم هلند دارد.

   معرفی مشهورترین دیدنی های کشور هلند

   قبل از رزرو بلیط هواپیما هلند اگر با دیدنی های آن آشنا شوید راحت تر خواهید توانست سفری بی نظیر داشته باشید. از جمله مهمترین جاذبه های گردشگری هلند عبارتند از گذرگاه‌های آبی آمستردام، زانس اسخانس، باغ اروپا، گروت کرک، موزه ملی، پارک موزه ملی هوخه ویلوه، موزه آنه فرانک، دهکده مارکن، افتلینگ، آسیاب های بادی کیندردیک و …

   بلیط هواپیما هلند

    

    

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی