• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کانادا
   • تور کیش
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان + اتریش + چک ویژه نوروز 991398/12/289 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,390 یورو
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   ایتالیا نوروز 991398/12/2810 شبانتخاب کنید-
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین-
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تور مجارستان + اتریش ویژه نوروز 991399/01/057 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,490 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991399/01/077 شبترکیش ایرلاین-
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/11/037 شبقطر ایرویز101,000,000 ریال +
   660 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقطر ایرویز88,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز88,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز88,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/11/017 شبقطر ایرویز180 ریال +
   102,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبقطر ایرویز180 ریال +
   102,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبقطر ایرویز180 دلار +
   102,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز180 دلار +
   102,000,000 ریال
   بالی1398/11/297 شبانتخاب کنید180 دلار +
   102,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه 3 شب1398/10/273 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/217 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/214 شبانتخاب کنید-
   فرانسه 3 شب - 21398/11/253 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین-
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه + اسپانیا1399/01/068 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,290 یورو
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991399/01/077 شبترکیش ایرلاین-
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ایتالیا نوروز 991398/12/2810 شبانتخاب کنید-
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   فرانسه + اسپانیا1399/01/068 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,290 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس + هلند1398/12/288 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان + اتریش + چک ویژه نوروز 991398/12/289 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,390 یورو
   تور مجارستان + اتریش ویژه نوروز 991399/01/057 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,490 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه 3 شب1398/10/273 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/217 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/214 شبانتخاب کنید-
   فرانسه 3 شب - 21398/11/253 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان + اتریش + چک ویژه نوروز 991398/12/289 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,390 یورو
   ایتالیا نوروز 991398/12/2810 شبانتخاب کنید-
   سوئیس + هلند1398/12/288 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین-
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تور مجارستان + اتریش ویژه نوروز 991399/01/057 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,490 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   فرانسه + اسپانیا1399/01/068 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,290 یورو
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991399/01/077 شبترکیش ایرلاین-
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور کانادا + مکزیک1398/12/2815 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   6,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 2 شب1398/10/272 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/10/273 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/10/282 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/10/292 شبایران ایر11,000,000 ریال
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   سفر به شهر مونترال کانادا

   شهر مونترال یک شهر بسیار توریستی و زیبا است که در کشور کانادا قرار دارد و جزو بزرگترین شهرهای این کشور نیز به شمار می آید، این شهر یک شهر بسیار خوش آب و هوا می باشد که از اصلی ترین دلایل جذب بالای توریست به این شهر همین آب و هوای آن می باشد، ما در این مطلب قصد داریم ابتدا کمی بیشتر با این شهر آشنا شویم و اطلاعاتی را درباره آن به شما ارائه دهیم، در مرحله بعدی اطلاعات مفیدی برای سفر به این شهر را در اختیار شما قرار خواهیم داد تا اگر شما نیز جزو افرادی هستید که علاقه مند به انتخاب این شهر به عنوان مقصد سفر خود هستید به راحتی بتوانید اقدامات لازم برای سفر را انجام دهید. ما در این مطلب درباره خرید بلیط هواپیما مونترال صحبت می کنیم و مزایای این این کار را بررسی می کنیم و در انتهای مطلب نیز درباره دیدنی های شهر مونترال صحبت خواهیم کرد.

   شهر مونترال در استان کبک در کشور کانادا واقع شده است و جزو بزرگترین شهرهای این کشور به شمار می آید، این شهر دارای جمعیتی 2.000.000 نفری است و تقریبا می توان گفت تمامی مردم آن مسلط به زبان فرانسه هستند، با وجود تسلط به زبان فرانسه شما در این شهر افراد زیادی را نیز خواهید یافت که به زبان انگلیسی نیز مسلط باشند، بنابراین شما با سفر به این شهر با مشکل برقراری ارتباط روبرو نخواهید بود. این شهر یکی از مهاجر پذیرترین شهرهای کانادا است که بسیاری از ایرانیان در آن اقامت دارند، یکی از مهمترین دلایل محبوبیت این شهر برای توریست ها این است که افراد مختلف با فرهنگ های مختلف در آن زندگی می کنند که به همین علت شما می توانید با سفر به این شهر با فرهنگ های مختلف در سراسر دنیا آشنا شوید. شهر مونترال جاذبه های گردشگری طبیعی بسیار زیادی دارد و به دلیل دسترسی به آب های آزاد می تواند محلی مناسب برای گردشگری و سفر باشد.

   بلیط هواپیما مونترال

    

   آب و هوای مونترال کانادا

   آب و هوای این شهر تقریبا مرطوب و قاره ای می باشد که دلیل این موضوع قرارگیری این شهر در نزدیکی آب های آزاد و تاثیر پذیری از آنها می باشد، این موضوع باعث می شود تا در فصل تابستان گرما شما را اذیت نکند و بتوانید به راحتی در این فصل به شهر مونترال سفر کنید. در فصل زمستان اما اوضاع متفاوت است، در این فصل شما می توانید آب و هوایی سرد و خشک را تجربه کنید، شروع فصل زمستان همراه با طوفان ها و بارش برف سنگین است، با این وجود در فصل زمستان نیز شهر مونترال طرفداران خود را دارا می باشد چرا که با شروع این فصل می توانید افراد بسیار زیادی را در این شهر مشاهده کنید که مشغول به ورزش های زمستانی هستند. شما تا اواخر ماه مارس می توانید به راحتی در بیشتر نقاط شهر مونترال شاهد ورزش های زمستانی باشید.

   بهترین زمان سفر به مونترال

   از لحاظ آب و هوایی معمولا بهترین زمان برای سفر به این شهر فصل بهار و فصل پاییز می باشد، همانطور که در بخش قبلی بیان کردیم تابستان های گرم و زمستان های سرد یکی از مهمترین ویژگی های آب و هوایی این شهر است به همین علت است که پیشنهاد ما به شما سفر در فصل بهار و پاییز به این شهر می باشد که آب و هوا بسیار مطبوع است و شما می توانید در هر ساعتی از شبانه روز به گشت و گذار در این شهر بپردازید. در این شهر نمایشگاه های مختلفی در تمامی فصول برگزار می شود که مهمترین آنها نمایشگاه های زمستانه هستند که به همین علت باعث می شوند تا در فصل زمستان نیز افراد بسیار زیادی شهر مونترال را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کنند. از لحاظ مالی و اقتصادی نیز شما باید زمانی را برای سفر به این شهر انتخاب کنید که توریست های زیادی در این شهر حضور ندارند تا بتوانید به میزان زیادی از هزینه های خود را بکاهید که معمولا اوایل بهار و اواخر فصل پاییز و همینطور فصل های زمستان و تابستان می توانند بهترین زمان برای شما باشند.

    

   چرا تور مونترال؟

   دلایل بسیار زیادی برای رفتن به این تور وجود دارد، یکی از مهمترین این دلایل این است که شما می توانید با رفتن به این تور از هزینه های سفر خود بکاهید، به عنوان مثال شرکت در این تور که توسط وب سایت دلتابان می توانید در آن ثبت نام کنید باعث می شود تا هزینه های اقامتی شما در شهر مونترال کاهش پیدا کند چرا که وب سایت دلتابان قراردادهای ویژه ای را با هتل های این شهر انعقاد کرده است که هزینه اقامت مسافران این شرکت را به میزان زیادی کاهش می دهد، دلیل دیگر صرفه جویی در زمان می باشد، از آنجایی که راهنمای این تور تجربه بسیار زیادی در بازدید از جاذبه های گردشگری مختلف این شهر دارد شما می توانید به راحتی با جاذبه های گردشگری مهم این شهر آشنا شوید و تنها از زیباترین آنها دیدن کنید، به این ترتیب شما می توانید در مدت زمانی کوتاه از تمامی جاذبه های گردشگری زیبای این شهر دیدن کنید. آخرین مزیت شرکت در این تور نیز این است که شما می توانید در طول تور با افراد مختلفی آشنا شوید و از تجربیات آنها در طول سفرهای خارجی که انجام داده اند نهایت بهره را ببرید.

   خرید بلیط هواپیما مونترال
    
    

   راهنمای خرید بلیط هواپیما به مقصد مونترال

   جستجوی بلیط هواپیما

   در گذشته شما برای بدست آوردن اطلاعات درباره پروازهای موجود به مقصدی مشخص باید وب سایت های بسیار زیادی را مورد بررسی قرار می دادید، اما امروزه وب سایت دلتابان این امکان را برای شما فراهم کرده است که بتوانید پروازهای موجود به مقصد هر کشوری و با استفاده از هر ایرلاینی به راحتی مشاهده کنید. برای این کار کافی است وارد وب سایت دلتابان شوید و با مشخص کردن نوع بلیط و همینطور مقصد خود به راحتی لیست پروازها را مشاهده کنید و بهترین آنها را رزرو  نمایید.

   رزرو بلیط هواپیما

   با مشاهده لیستی که در مقابل شما قرار گرفته است می توانید براساس فیلترهای موجود در قسمت راست صفحه پرواز مناسب خود را انتخاب کنید و با کلیک بر روی آن ظرفیت مسافران و همینطور سایر اطلاعاتی که برای پرواز مورد نیاز شما است را مشاهده نمایید، در صورتی که این پرواز مورد نظر شما می باشد شما می توانید با کلیک بر روی گزینه رزرو، اقدام به رزرو بلیط کنید. توجه داشته باشید که در صورت تعداد بالای پروازها از ایرلاین های مختلف می توانید با فیلترهای سمت راست به راحتی پرواز مد نظر خود را بیابید.


   ویژگی ها و مزایای خرید بلیط مونترال

   امکان خرید خدمات همراه با بلیط مونترال

   اگر قصد دارید در حین سفر به این شهر از امکانات و خدمات ویژه ای بهره مند شوید می توانید در  حین خرید بلیط هواپیما به مقصد این شهر به راحتی خدمات مد نظر خود را در سایت وارد کنید و اقدام به خرید آنها کنید، از جمله این خدمات می توان  به مواردی مانند خدمات ترانسفر و همینطور خدمات تشریفات فرودگاهی اشاره کرد.

   آشنایی با فرودگاه های مونترال

   تنها فرودگاه شهر مونترال که تمامی پروازها از طریق آن صورت می گیرند فرودگاه بین المللی مونترال می باشد.

   خرید بلیط ارزان مونترال

   وب سایت دلتابان این امکان را برای شما فراهم کرده است که بتوانید در حین مشاهده لیست پروازها به راحتی قیمت آنها را نیز بررسی کنید و بهترین آنها را انتخاب کنید، توجه داشته باشید که شما با مراجعه به این وب سایت به راحتی می توانید پروازهای مختلف را در مدت زمانی بسیار کوتاه بررسی کنید، بنابراین شما می توانید قبل از تاریخ پرواز خود در بازه های زمانی مختلف با مراجعه به این وب سایت قیمت بلیط ها را بررسی کنید و در بهترین زمان ممکن اقدام به خرید بلیط هواپیما به مقصد شهر مونترال کنید.

   پرواز به سراسر دنیا با دلتابان

   یکی از مهمترین خدماتی که وب سایت دلتابان به شما ارائه می دهد این است که شما می توانید با استفاده از این وب سایت به  کشورهای مختلف دنیا با استفاده از 1000 ایرلاین پرواز کنید، بنابراین اگر قصد سفر به شهر و یا کشوری را دارید می توانید مطمئن باشید که دلتابان این سفر را تبدیل به تجربه ای بی نظیر برای شما خواهد کرد.

   رزرو بلیط هواپیما مونترال

    

    


   آنچه باید درباره شهر مونترال بدانید

   زبان رسمی مردم در شهر مونترال فرانسوی می باشد ولی بسیاری از مردم به زبان انگلیسی نیز مسلط هستند، بنابراین اگر شما یکی از این دو زبان را به خوبی صحبت می کنید مشکلی از لحاظ برقراری ارتباط در این شهر نخواهید داشت، واحد پول در این شهر مانند تمامی شهرهای کشور کانادا دلار کانادا می باشد که برای انجام خریدهای خود باید اقدام به تهیه آن کنید، این شهر با شهر تهران اختلاف ساعتی هفت و نیم ساعتی دارد. هتل های این شهر با وجود اینکه امکانات بسیار زیادی را برای شما فراهم می کنند اما خیلی گران قیمت نیستند و اقامت در آنها کاملا به صرفه است.

   دیدنی های مونترال

   شهر مونترال را بیشتر به واسطه دیدنی های بسیار زیاد آن می شناسند، پارک مونت رویال یکی از محبوب ترین دیدنی های این شهر است که بازدید از آن را نباید از دست بدهید، از دیگر دیدنی های شهر مونترال، می توان به مواردی مانند کلیسای نوتردام مونترال که یک جاذبه گردشگری تاریخی می باشد، خیابان های قدیمی این شهر که محیطی مناسب برای علاقه مندان به تاریخ می باشد، خیابان معروف شربروک که زیباترین خیابان در این شهر است، کلیسای سن ژوزف، باغ گیاه شناسی جاردیم بوتانیکو، پارک جین دی پائو، شهربازی لارند، محله چینی ها و خیابان سن کاترین اشاره کرد.

   بلیط هواپیمای مونترال

    

    

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی