• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/224 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/223 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/222 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   رزرو بلیط هواپیما مشهد ساری با توجه به عوامل مختلفی قابل انجام است. به عنوان مثال بررسی کلاس های پروازی می تواند قبل از رزرو بلیط هوایی مشهد به ساری شما عزیزان را یاری کند. در انتخاب نوع کلاس پروازی می‌ بایست به ویژگی‌ های خدمات پرواز از جمله صندلی‌ ها و کیفیت آنها توجه کنید. غذاهایی که در طول پرواز به شما ارائه می شوند نیز می توانند کیفیت سفر را برای شما تغییر دهند. بلیط هواپیما مشهد ساری از نوع  کلاس های فرست کلاس دارای صندلی های بهتر و بزرگتری هستند و غذاهای گرم را برای شما عزیزان فراهم می کنند در صورتی که در کلاس‌ های اکونومی فضای کمتری در اختیار شما قرار می گیرد و اغلب غذاها به صورت بسته بندی و سرد می باشند.

   بررسی بلیط هواپیما مشهد ساری از لحاظ کلاس های پروازی

   برای رزرو بلیط هواپیما مشهد ساری افراد می بایست به چند موضوع مهم بیش از هر چیز دیگری توجه کنند. یکی از مهمترین نکات در زمان رزرو اینترنتی بلیط های هوایی توجه به کلاس های پروازی مختلف می باشد. این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که می تواند سفر کوتاه و آسایش را برای مسافران فراهم کند. البته هزینه بلیت نیز بر اساس نوع کلاس پروازی مشخص می شود .
   کلاس های پروازی به سه دسته تقسیم بندی می شوند که شاید شما نیز بارها نام آنها به گوشتان رسیده باشد. کلاس‌ های اکونومی، بیزینس کلاس و فرست کلاس از سه نوع رایج کلاس های پروازی محسوب می شوند که بر اساس صندلی و نوع آنها، وعده های غذایی و دیگر خدمات پروازی با یکدیگر در تفاوت هستند. در ادامه بیشتر به این کلاس ها خواهیم پرداخت و در رابطه با کیفیت خدمات آنها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

   خرید بلیط از مشهد مقدس به ساری


   نوع صندلی های فرست کلاس در زمان رزرو بلیط هواپیما مشهد ساری

    در زمان رزرو بلیط هواپیما مشهد ساری افراد می‌ توانند کلاس های پروازی مختلفی را در نظر بگیرند یکی از این کلاس‌ ها فرست کلاس نام دارد که جزو گرانترین ها است چرا که از خدمات پروازی بیشتر برخوردار می باشد. این کلاس پروازی دارای صندلی های منحصر به فردی است به طوری که با نشستن بر روی صندلی ها احساس راحتی کاملی خواهید داشت. از مهمترین ویژگی‌ های صندلی‌های این کلاس پروازی فاصله آنها با یکدیگر است.
   در واقع این میزان فاصله باعث می‌ شود تا مسافران عزیز فضای بیشتری در اختیار داشته باشند البته متحرک بودن صندلی‌ ها نیز در این نوع کلاس پروازی مشاهده می شود. از مهمترین موضوعات در رابطه با کلاس پروازی فرست کلاس این نکته است که هر ایرلاینی صندلی های مشخصی برای مسافران خود در نظر گرفته است که در زمان رزرو بلیط هواپیما مشهد ساری می توان این نکته را مورد ارزیابی قرار داد.

   ویژگی‌ های صندلی بیزینس کلاس در زمان رزرو بلیط هواپیمای مشهد ساری

    برای اینکه بتوانید سفر خود را از مشهد به ساری راحت تر انجام دهید علاوه بر رزرو بلیط هواپیما مشهد ساری از نوع کلاس پروازی فرست می توانید گزینه بیزینس کلاس را نیز در نظر بگیرید. البته این نوع بلیط های هوایی برای کسانی که به قصد سفر کاری به ساری از مشهد سفر می کنند انتخاب مناسب‌ تری خواهد بود، اما مسافران عادی نیز می‌ توانند از خدمات این کلاس ها برخوردار شوند.
    به عنوان مثال صندلی‌ های این پرواز نسبت به نوع فرست کلاس از کیفیت پایین تر برخوردار هستند اما دارای فضای اختصاصی برای مسافران می باشند. بلیط های بیزینس کلاس و صندلی‌ های آنها از کیفیت بیشتری نسبت به اکونومی برخوردار هستند و مسافرانی که تمایل دارند کار خود را داخل هواپیما انجام دهند می‌ توانند بلیت هواپیما مشهد ساری را رزرو کنند.

   صندلی های کلاس اکونومی برای رزرو بلیط هواپیما مشهد به ساری

   در کنار گزینه های فرست و بیزینس کلاس های پروازی دیگری نیز برای رزرو بلیط هواپیما مشهد ساری به چشم می خورند که می‌ توان به نوع اکونومی اشاره کرد. صندلی های کلاس اکونومی نسبت به بیزینس کلاس و فرست کلاس از کیفیت کمتری برخوردار می باشند. همچنین میزان فضای اختصاصی برای مسافران از طریق این صندلی ها کمتر می باشد.
   در واقع ظرفیت هواپیماهایی که خدمات کلاس پرواز اکونومی را در اختیار مسافران قرار می‌ دهند بیشتر است چرا که صندلی ها به هم نزدیکتر بوده و تعداد مسافران بیشتری می توانند از آنها استفاده کنند. یادآور شویم که مسافران بر اساس توان مالی خود می‌ توانند راحتی سفر را برای خود تعیین کنند چرا که بلیت‌ های فرست کلاس با توجه به صندلی هایی که دارند مسلما گرانتر از بلیط های اکونومی می باشند.

   پرواز هواپیما مشهد به ساری

   وعده های غذایی کلاس های پروازی

    در زمان رزرو بلیط هواپیما مشهد ساری افراد می‌ توانند بر اساس کلاس های پروازی غذاهای مختلف را نوش جان کنند. در واقع در کلاس‌ های اکونومی اغلب غذاها به صورت سرد و بسته بندی شده سرو می شوند. در رابطه با کلاس های فرست این موضوع کاملا متفاوت است چرا که امکان انتخاب غذا و نوشیدنی از منویی که به شما تحویل داده می شود وجود دارد. اغلب غذاهای منو گرم بوده و دارای کیفیت بهتری نسبت به وعده های غذایی کلاس‌ های اکونومی می باشند. بنابراین در زمان پرواز مشهد ساری می توانید از این خدمات به نحو احسن استفاده نمایید.
   در این بین کلاس های بیزینس نیز دارای کیفیت غذایی بالاتر از اکونومی و پایین تر از کلاس فرست می باشند. اگر خورد و خوراک در طول مسیر برای شما اهمیت دارد و توان پرداخت هزینه بیشتری را دارید ما به شما توصیه می کنیم که بلیط هواپیما مشهد ساری از نوع فرست کلاس را انتخاب کنید در غیر این صورت انتخاب دیگری همچون اکونومی و بیزینس کلاس نیز پیش روی شما خواهد بود.

   هزینه رزرو بلیت پرواز مشهد ساری 

   بلیط های فرست کلاس دارای قیمت بیشتری هستند چرا که امکانات و خدمات رفاهی بیشتری در اختیار مسافران و رزرو کنندگان عزیز قرار می دهند اما بلیت‌ های اکونومی با قیمت مناسب تر بوده چرا که خدمات آنها از سطح کیفی کمتری برخوردار می باشند. بنابراین قیمت بلیط هواپیمای مشهد ساری بر اساس مواردی که عنوان شده به راحتی قابل تخمین می باشد.      

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی