• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   به دلیل مسافت طولانی مشهد چابهار بهتر است برای سفر به چابهار بلیط هواپیما مشهد چابهار تهیه کنید تا بتوانید به راحتی به چابهار سفر کنید. بلیط هواپیما مشهد چابهار را می توانید با چند کلیک ساده به راحتی از طریق سایت تهیه کنید. قیمت بلیط هواپیما می تواند تحت تأثیر عوامل مختلف کاهش و یا افزایش یابد. بهترین فصل برای سفر به چابهار فصل زمستان است چرا که در این فصل دمای هوا در چابهار دلپذیر تر و خنک تر است.

   سفر به چابهار

   چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور ایران است. چابهار در کنار دریای هند و جنوب استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. چابهار یکی دیگر از شهر های منطقه آزاد ایران می باشد. شهر چابهار شهری کوچک به مساحت بیست و پنج هزار کیلومتر می باشد که جمعیتی حدود دو میلیون نفر در آن ساکن می باشند. چابهار از شهرهای گرم جنوبی می باشد و این هوای گرم اکثر روزهای سال به دلیل مجاورت با دریا با رطوبت همراه می شود. مردمان ساکن چابهار اهل سنت می باشند. گویش آنها فارسی و لهجه ی آن ها مکرانی است. چابهار علاوه بر اینکه پایتخت تجاری ایران می باشد و بیشتر افراد برای خرید از بازارهای منطقه ی آزاد و اجناس خارجی به چابهار سفر می کنند دارای جاذبه های دیدنی و گردشگری فراوان است که سالانه افراد زیادی را برای بازدید از این جاذبه های بی نظیر و بکر به سوی خود می کشاند. از جمله ی این جاذبه ها می توان به کوه های مریخی، قلعه ی پرتغالی ها، جنگل های حرا و گل افشان اشاره کرد. به دلیل اینکه اغلب روزهای سال هوای چابهار گرم و مرطوب است و ممکن است این هوا برای سالخوردگان و کودکان کمی آزار دهنده باشد فصل زمستان بهترین فصل برای سفر به شهر چابهار است.

   فرودگاه چابهار

   سفر هوایی مشهد چابهار

   فاصله مشهد چابهار حدود ۱۶۰۰ کیلومتر می باشد و طی این مسافت با اتوبوس و یا سواری حدوداً ۱۸ ساعت طول می کشد. طبیعی است که این همه راه را با اتوبوس و سواری طی کردن بسیار خسته کننده است و می تواند سفر را برای کودکان و سالمندان بسیار سخت کند و لذت سفر را برای آنان از بین ببرد. فاصله هوایی مشهد چابهار ۱۲۲۰ مایل است و این فاصله توسط هواپیما در حدود دو ساعت طی می شود . البته لازم به ذکر است این مدت زمان بنا به دلایلی از جمله شرایط جوی افزایش یابد.پرواز مشهد چابهار آسان ترین نوع سفر می باشد. سفر با هواپیما پس از سفر با قطار بی خطر ترین وسیله سفر می باشد. پرواز های مشهد چابهار همه روزه از فرودگاه مشهد تا فرودگاه شهر کنارک در نزدیکی چابهار برقرار می باشد و ساکنین شهر مشهد می توانند در هر روز و هر ساعاتی که می خواهند به شهر چابهار سفر کنند. سفر با هواپیما از مشهد به چابهار بهترین و راحت ترین نوع سفر برای همه به خصوص برای کودکان و سالمندان می باشد.


   خرید بلیط هواپیما مشهد چابهار

   یکی از راه هایی که از گذشته تا به حال برای خرید بلیط استفاده می شده است مراجعه حضوری به آژانس های هواپیمایی و تهیه بلیط بوده است. هر چند که این روش امروزه جایگاه خود را حفظ کرده است اما با پیدایش اینترنت و دسترسی همه به آن خرید بلیط اینترنتی از این روش پیشی گرفته است و امروز متداول ترین و آسانترین راه تهیه بلیط می باشد. از مزایای خرید اینترنتی بلیط این است که شما در هر موقعیت مکانی و زمانی که باشید می توانید در سایت های مربوط به آژانس های هواپیمایی جستجو کرده و بلیت هواپیما مشهد چابهار خود را خریداری کنید. خرید اینترنتی بلیط هواپیما مشهد چابهار می تواند صرفه جویی در زمان و هزینه را نیز به همراه داشته باشد‌. خرید اینترنتی این امکان را به شما می دهد که در مدت زمان کوتاه از سایت های مربوط به آژانس های بیشتری دیدن کنید و بهتر بتوانید بلیط هواپیما خود را انتخاب و خریداری کنید.

   بلیط هواپیما مشهد چابهار

   قیمت بلیط هواپیما مشهد چابهار

   قیمت بلیط هواپیما هر چند که از قیمت بلیط سایر وسایل نقلیه گران تر است اما نسبت به مزایایی که دارد این قیمت قابل توجیه می باشد‌. مسافرت با وسایل نقلیه دیگر غیر از هواپیما برای سفر هایی مانند سفر مشهد چابهار که در آن باید مسافتی طولانی طی شود به صرفه نیست و لذت سفر را می کاهد بنابراین بهتر است کیفیت سفر به قیمت بلیط ترجیح داده شود. عوامل مختلفی وجود دارند که می توانند قیمت بلیط را افزایش و یا کاهش بدهند. از جمله این عوامل میزان تقاضا است. برای مثال از آنجا که به دلیل گرم بودن هوای چابهار سفر مشهد چابهار در زمستان بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد قیمت بلیط هواپیما مشهد چابهار به دلیل تقاضای زیاد افزایش می یابد. قیمت بلیط هواپیما علاوه بر میزان تقاضا می تواند به نسبت خدماتی که در هواپیما به مسافرین ارائه می شود افزایش یا کاهش یابد. هزینه ی بیمه مسافران مشهد چابهار نیز به قیمت بلیط هواپیما مشهد چابهار افزوده می شود.


   تهیه مناسب ترین قیمت بلیط سفر مشهد به چابهار

    قیمت بلیط هواپیما مشهد چابهار آنقدر زیاد نیست که خرید آن توان مالی بالایی بطلبد. یعنی هر کسی با هر توان مالی که دارد حداقل یکبار در سال می تواند با تهیه بلیط هواپیما به جاهایی که دوست دارد سفر کرده و از آن لذت ببرد. اما با این حال می خواهیم چند روش برای اینکه بتوانید بلیط هواپیما مشهد چابهار خود را ارزانتر تهیه کنید ارائه می دهیم. برای تهیه بلیط با قیمت مناسب می توانید بلیط خود را از سایت هایی خریداری کنید که بلیط های لحظه آخری با قیمت مناسب ارائه می کنند. این بلیط ها معمولاً به دلیل تکمیل نشدن ظرفیت هواپیما چند ساعت مانده به پرواز با قیمت بسیار مناسب به افرادی که می خواهند از مشهد به چابهار سفر کنند فروخته می شود. در سایت های فروش بلیط هواپیما مشهد چابهار، بلیط های ارزان قیمت دیگری نیز ممکن است در مناسبت های مختلف به فروش برسد که برای اطلاع از این بلیط ها باید سعی کنید به صورت مداوم و مکرر به این سایت ها سر بزنید.‌

   لغو بلیط هواپیما چابهار مشهد

   ممکن است برایتان پیش بیاید که قصد سفر به جایی داشته باشید و چند روز تا چند ساعت مانده به پرواز بنا به دلایلی از سفر منصرف شوید و بخواهید که بلیط خود را لغو کنید. قانون این امکان را برای مسافران به وجود آورده است که اگر از سفر خود منصرف شدند بتوانند بلیط خود را لغو کنند. اگر از سفر خود صرف نظر کردید بهتر است برای لغو بلیط هواپیما خود عجله کنید چرا که هر چه قدر به زمان پرواز زمان بیشتری باقی مانده باشد مبلغ کمتری به عنوان خسارت از پول بلیط شما کسر خواهد شد.
   لغو بلیط هواپیما تنها تا نیم ساعت مانده به پرواز امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است که شما می توانید به جای اینکه بلیط خود را لغو کنید زمان سفر خود را به زمانی که شرایطتان برای سفر مساعد است تغییر دهید. هر چند که قانون لغو بلیط برای هر نوع بلیطی وجود دارد اما امکان لغو بلیط های چارتری یا لحظه آخری به دلیل ضرر زیاد آن به شرکت های چارتر کننده وجود ندارد یعنی این شرکت ها اغلب بدون در نظر گرفتن قانون از لغو بلیط امتناع می کنند.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی