• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بلیط هواپیما کیش شیراز امروزه به صورت اینترنتی به فروش رسیده و در دسترس مسافرین است. خرید این بلیط به صورت آنلاین ساده است و در عرض چند دقیقه این بلیط در دسترس مسافرین می باشد. مسیر پروازی شیراز به کیش و بالعکس به دلیل جذابیت های تاریخی و تفریحی هر دو شهر امروزه بسیار پر تردد شده است و شاهد آن هستیم که این مسیر به یکی از محبوب ترین مسیر های داخلی تبدیل شده است.
   در صورتی که می خواهید بدون مشکل بلیت هواپیما کیش شیراز را تهیه کنید، توجه به برخی از نکات و باید ها و نباید ها در خرید بلیط می تواند به شما کمک کند تا سفری بسیار خوب داشته باشید. هواپیما یکی از بهترین و امن ترین وسایل حمل و نقل به شمار می رود و امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از مسافرین برای تسهیل در سفر خود از این وسیله استفاده می کنند. ایرلاین های مختلف و هواپیماهایی که در این مسیر پرواز می کنند به همراه فرودگاه های مبداء و مقصد امکانات مختلفی به مسافرین ارائه می دهند که می توانید با مطالعه این مقاله بیشتر با این امکانات آشنا شده و سفری بسیار راحت و بدون دردسر با هواپیما خواهید داشت.

   باید ها در خرید بلیط هواپیما کیش شیراز

   از مهمترین نکاتی که باید در خرید بلیط هواپیمای مسیر کیش شیراز به آن توجه کرده و پرواز کیش شیراز را تسهیل نمایید، توجه به تاریخ بلیط، ساعت پرواز و حضور یک ساعت پیش از پرواز می باشد. همچنین بهتر است که به میزان مجاز بار درج شده بر روی بلیط توجه کرده و بر این اساس اقدام به خرید بلیط کنید. در صورتی که امکان دارد بلیط هواپیمای خود را استرداد کنید، باید بلیط سیستمی خریداری کرده و از تهیه بلیط چارتری تا زمان قطعی نشدن سفر بپرهیزید.
   همچنین مطالعه قوانین پروازی و قوانین سایت در فروش بلیط را باید مطالعه کنید تا در هنگام سفر با مشکلی مواجه نشوید. از دیگر بایدهای خرید بلیط هواپیما کیش شیراز می توان به وارد کردن صحیح نام و مشخصات تمامی مسافران اشاره نمود. همچنین در هنگام مراجعه به فرودگاه باید کارت ملی و اوراق شناسایی به همراه داشته باشید چرا که کارت پرواز از روی بلیط صادر نمی شود و نیاز به کارت ملی و یا اوراق شناسایی عکس دار می باشد. در صورت ورود اطلاعات به صورت اشتباه ممکن است از سوار شدن شما جلوگیری شده و نتوانید از پرواز استفاده کنید.

   هواپیما کیش شیراز


   نکاتی در خرید بلیط هواپیما کیش شیراز

   در هنگام خرید بلیط هواپیما به صورت اینترنتی نباید عجله داشته باشید، بهتر است که تاریخ سه روز قبل و بعد از پرواز را مشاهده کرده و بر این اساس اقدام به خرید بلیط هواپیما نمایید. همچنین در موقع حضور در فرودگاه نباید دیر کنید چرا که گیت های مخصوص کارت پرواز 30 دقیقه پیش از پرواز و گیت های مخصوص سوار شدن 10 دقیقه پیش از پرواز بسته خواهند شد. در صورتی که می خواهید بدون مشکل سوار شوید بهتر است یک ساعت پیش از پرواز درون فرودگاه حضور پیدا کنید، اگرچه معمولا ارائه کارت پرواز معمولا یک و نیم ساعت پیش از پرواز صورت می پذیرد.
   از ورود اطلاعات اشتباه به سایت برای خرید بلیط جدا پرهیز کنید و همچنین شماره موبایل خود را به درستی وارد کنید تا در صورت کنسل شدن پرواز و یا تغییر برنامه پروازی بتوانید بدون مشکل سوار هواپیما شوید. در صورتی که می خواهید پس از پرواز به هتل مراجعه کنید نباید پیش از ساعت دو بعد از ظهر روزی که هتل رزرو کرده اید پرواز خریداری کنید چرا که ممکن است در شهر مقصد معطل شوید و از ورود شما به هتل پیش از ساعت دو بعد از ظهر جلوگیری شود.

   ایرلاین های پرواز کیش شیراز

   همانطور که گفته شد بلیط هواپیما کیش شیراز امروزه بسیار پرطرفدار شده است و به همین دلیل بسیاری از ایرلاین ها برای اینکه سهمی از این بازار داشته باشند با برقراری پرواز در این مسیر و فروش بلیط هواپیما کیش شیراز می توانند جابجایی شما میان این دو مرکز را انجام دهند. باید دقت داشته باشید که کدام ایرلاین می تواند برای شما مناسب تر باشد.
   پارامترهایی مانند قیمت پرواز، نوع هواپیما، کلاس پروازی و غیره می تواند برای مسافرین بسیار حائز اهمیت به شمار رود و یک مسافر حرفه ای باید بهترین پرواز در بهترین ساعت و تاریخ را برای خود خریداری کند. بسیاری از مسافرین برای خرید بلیط به علامت های چارتر و سیستمی بودن پرواز توجه می کنند. 

   رزرو بلیط هواپیما کیش شیراز آژانس هواپیمایی


   تفاوت های پرواز سیستمی و چارتر

   پرواز های داخلی به دو دسته چارتر و سیستمی تقسیم بندی می شوند که هرکدام از این دسته ها دارای مزایای خاص خود هستند و باید با دقت انتخاب شوند. پروازهای چارتر به این معنا هستند که بلیط هواپیما کیش شیراز به صورت گروهی توسط یک شرکت چارتر کننده خریداری شده و به صورت اینترنتی به فروش می رسد. این دسته از بلیط هواپیما با قیمت مناسب تری در دسترس هستند ولی باید دقت کنید که قابلیت استرداد نداشته و تمامی پول بلیط به عنوان جریمه استرداد محاسبه می شود.
   نکته قابل توجه در مورد پروازهای چارتر آن است که پروازهای چارتر در صورت کنسلی و یا تاخیر چند ساعته ای که مسافر متحمل ضرر شود، تمامی پول بلیط برگشت داده می شود و یا بلیط جایگزین با کلاس پروازی مشابه یا بالاتر توسط شرکت پروازی ارائه می شود. بلیط هواپیما کیش شیراز به صورت سیستمی قابلیت برگشت دارند و میزان جریمه آنها توسط ایرلاین تعیین شده و اعلام می گردد. در صورتی که می خواهید بلیط هواپیما کیش شیراز را به صورت سیستمی و یا چارتر خریداری کنید توجه به این نکات حائز اهمیت می باشد.

   با فرودگاه کیش و شیراز آشنا شوید

   فرودگاه های کیش و شیراز به عنوان دو فرودگاه بین المللی با چندین پرواز داخلی و خارجی در روز به شمار می روند. خدمات رسانی در این فرودگاه ها مناسب است و می توانید با خیال راحت بلیط هواپیما کیش شیراز را خریداری کنید. نکته حائز اهمیت در مورد این فرودگاه ها آن است که می توانید در صورت نیاز از خدمات CIP و تشریفات فرودگاهی استفاده کنید که این خدمات بیشتر برای کسانی مناسب است که سفر تجاری داشته و بیشتر اوقات خود را در سفرهای کاری هستند و یا می خواهند زمان خود در فرودگاه را صرف رایزنی های تجاری کنند.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی