• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بلیط هواپیما هوستون

   از جمله بزرگترین شهری که در جنوب ایالات متحده واقع شده و پرجمعیت ترین شهر تگزاس برشمرده شده است شهر هوستون می باشد. این شهر به دلیل دارا بودن جاذبه های گردشگری فراوان مانند موزه ها و پارک های دیدنی سالانه هفت میلیون توریست را به خود دیده و همچنین به دلیل فرودگاه های بیشماری که شهر هوستون دارد روزانه شاهد پروازهای خارجی و داخلی فراوانی است که لازمه سفر به هوستون خرید بلیط هواپیما هوستون می باشد. امروزه سامانه های اینترنتی شرایط خریداری و رزرو بلیط هواپیمایی هوستون را به اندازه چشم گیری راحت و آسان گردانده اند. زیرا با توجه به شرکت های ایرلاین مختلف و خدمات متنوعی که هر یک از آژانس های هواپیمایی ارائه می دهند انتخاب بلیط های هواپیمایی به صورت حضوری کار را کمی مشکل کرده است.
   لذا مسافران گرامی می توانند با ورود به سامانه  و وارد کردن مشخصات لازم لیست کاملی از پروازهای هوستون همراه با نوع بلیط و خدمات ارائه شده توسط ایرلاین های مختلف را مشاهده نمایند. امروزه اکثر شرکت های هواپیمایی سعی کرده علاوه بر عرضه بلیط های هواپیمایی خدماتی ویژه ای را برای مشتریان خود در نظر بگیرند که این خدمات و قوانین می تواند در شرکت های ایرلاین مختلف با یکدیگر تفاوت های عمده ای داشته باشند. معمولا هر یک از بلیط های چارتری بنا به نظر داشت مدیریت آژانس قوانین خاصی را به دنبال دارند که لازم بوده قبل از عرضه شدن بلیط های هواپیمایی به مشتری تمامی قوانین اعم از میزان کسر نمودن بهای بلیط در صورت تعویض، تاخیر و یا لغو بلیط، خدمات همراه بلیط، نوع کلاس پروازی، قیمت بلیط و.. به مسافر معرفی گردد. 

   خرید بلیط هواپیما هوستون

   مسافرانی که قصد خریداری و یا رزرو بلیط هواپیما هوستون را دارند با ورود به سامانه این امکان را داشته تا با وارد کردن مبداء و مقصد، قیمت بلیط، کلاس پروازی، ورود مدت پرواز، ساعت و تاریخ حرکت، ایرلاین انتخابی و…..ارزان ترین و گران ترین بلیط هواپیما هوستون را مشاهده نمایند. سپس با کلیک بر روی جزییات بیشتر پرواز کاربر می تواند اطلاعات تکمیلی بیشتری مانند نوع هواپیما، فرودگاه، حمل بار و سایر قوانین مربوط به بلیط هواپیما هوستون را به دست آورد. همچنین با تایید و رزرو پرواز انتخابی گام بعدی ذکر نمودن تعداد مسافرین می باشد که در این مرحله مسافر این امکان را دارد تا تقاضای خود را اعم از فرودگاه، زمان پرواز، قیمت بلیط، خط هوایی، قیمت بلیط ها و…..را سفارشی نماید. ضمنا کاربر این شرایط را به دست آورده تا تاریخ پروازی خود را در این مرحله تغییر دهد.

   سفر به هوستون

   رزرو بلیط هواپیمای هوستون به همراه خدمات

   کسانی که به دنبال رزرو بلیط هواپیما هوستون هستند بهتر است بدانند که به دو روش چارتری و سیستمی می توان بلیط هواپیماهای هوستون را خریداری و یا رزرو نمود. البته به دست آوردن این دو نوع بلیط به روش های اینترنتی و حضوری امکان پذیر می باشد. بلیط های سیستمی نمونه ای از بلیط های هواپیمایی بوده که از طریق شرکت ایرلاین ملی به متقاضیان عرضه می شود و قوانین ثبت شده ای داشته که هر خریداری می تواند قبل از خرید و یا رزرو بلیط با تمامی قوانین این ایرلاین آشنا شود و اما بلیط های چارتری دسته ای از بلیط ها بوده که توسط چارترها که در واقع نوعی واسطه هستند به مسافران ارائه می گردد. قوانین بلیط های چارتری را مدیریت شرکت های ایرلاین تعیین نموده و لازم است تا خریدار قبل از بلیط هواپیما با قوانین هر شرکت و خدمات ارائه دهنده ایرلاین های مختلف آشنا شود. البته جالب است بدانید در هر یک از آژانس های هواپیمایی همراه با خرید بلیط هواپیما هوستون می توان خدماتی مانند تشریفات فرودگاهی، اخذ ویزا، بیمه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی و….را خریداری نمود.


   فرودگاه های هوستون

   هوستون از جمله شهرهای پرجمعیتی بوده که در تگزاس آمریکا واقع شده است و  روزانه از اقصی نقاط جهان پروازهای فراوانی را در خود جای می دهد. این شهر بزرگ در ایالات متحده به منظور پذیرا بودن پرواز های متعدد فرودگاه های زیادی را شامل شده است که مسافران می توانند در زمان خریداری و یا رزرو بلیط هواپیما هوستون همچنین نوع فرودگاه خود را تعیین نمایند. لذا از جمله فرودگاه های مشهور این شهر عبارتند از:فرودگاه ویلیام پی هابی، فرودگاه وود لونس، فرودگاه ترنسکو طور گالریا، فرودگاه آندورا ایرپک، فرودگاه اسپیسلند، فرودگاه وست هوستون، فرودگاه الینگتون فیلد، فرودگاه دیوید وین هوتس، فرودگاه جورج بوش اینترکنتیتتل.

   بلیط هواپیما هوستون

   نکات لازم برای تهیه بلیط هواپیمایی هوستون

   به تمام افرادی که به دنبال خرید بلیط هواپیمایی هوستون هستند توصیه شده پیش از اینکه اقدام به خریداری و یا رزرو بلیط هواپیما هوستون کنند به نوع شرکت ایرلاینی که بلیط های هواپیمایی هوستون را ارائه می دهد  توجه شود زیرا هر یک از ایرلاین ها خدمات منحصر بفردی را ارائه می دهند در ضمن لازم بوده مسافر قبل از تهیه بلیط از نحوه تعویض و یا لغو بلیط هواپیمایی اطلاعات لازمی را به دست آورد. از جمله وظایف شرکت های هواپیمایی این بوده که در صورت هرگونه تاخیر در پرواز و یا لغو نمودن بلیط های هواپیمایی قبل از تاریخ پرواز مسافر را مطلع سازند. شرکت های ایرلاین مختلف ضمن فروش بلیط های هواپیمایی می بایست قبل از ثبت سفارش مشتری نوع کلاس پروازی و البته خدمات ارائه شده توسط آژانس هوایی را در معرض دید مسافر قرار داده تا متقاضی با نوع بلیط خود آشنا شود. جالب است بدانید بلیط های سیستمی در هر زمانی از سال قیمت ثابتی دارند اما بلیط های چارتری در فصل تابستان و ایام  نوروز قیمت بالاتری را به خود اختصاص داده و دائما  قیمت بلیط های چارتری در حال تغییر هستند.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی