• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/224 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/223 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/222 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   گردشگران و مسافرانی که به دنبال سفر به شهر دهلی هستند و می خواهند جاذبه های فرهنگی و طبیعی این شهر را از نزدیک مشاهده کنند، باید در بهترین زمان ممکن اقدام به خرید بلیط هواپیما دهلی داشته باشد. برای خرید بلیط می توانید طبق دستورالعمل راهنمایی خرید بلیط هواپیمای دهلی اقدام نموده و در عرض چند دقیقه اقدام به خرید بلیط مورد نظر خود داشته باشید. همچنین بهترین زمان برای سفر به این شهر بین ماه های آبان تا فروردین می باشد که شرایط و وضعیت آب و هوایی این شهر نیز بسیار مساعد خواهد بود.

   راهنمای خرید بلیط هواپیما دهلی

   اگر برای بار اولی است که می خواهید بلیط هواپیما دهلی مورد نظر خود را رزرو و خرید کنید به شما توصیه می کنیم که در این بخش با ما همراه باشید.

   جستجوی بلیط هواپیما

   برای جستجوی بلیط هواپیما دهلی می توانید از قسمت جستجوی بلیط اقدام کرده و با مشخص نمودن تاریخ رفت و برگشت و نوع مسافر به جستجوی پرواز مد نظر خود باشید. در این صفحه برای شما لیستی از تمام پرواز های اخیر به شهر دهلی نشان داده خواهد شد که شما می توانید با توجه به قیمت آنها یکی را انتخاب کرده و رزرو نمایید.

   رزرو بلیط هواپیما

   برای رزرو بلیط دهلی می توانید مشخصات شخصی خود را به همراه نوع ایرلاین و زمان دقیق حرکت و فرود را انتخاب کرده و اقدام به رزرو بلیط مورد نظر خود داشته باشید. همچنین گردشگران می توانند برای آگاهی از جزئیات سفر خود بر روی فیلد جزئیات پرواز کلیک کرده و تمام اطلاعات مورد نیاز خود را از این صفحه جویا شوند.

   رزرو بلیط هواپیما دهلی

   برخی از ویژگی های خرید بلیط هواپیما دهلی

   از مهمترین ویژگی های خرید بلیط دهلی می توان به مواردی از جمله امکان خرید خدمات به همراه بلیط دهلی، فرودگاه های دهلی،امکان خرید بلیط هواپیما دهلی با بیش از 1000 ایرلاین در 70 کشور اشاره کرد که در زیر به توضیح هر کدام از این موارد خواهیم پرداخت.

   امکان خرید خدمات به همراه بلیط دهلی

   از مهمترین خدماتی که می توان به همراه بلیط دهلی به دست آورد می توان به ترانسفر فرودگاهی، اخذ و خدمات ویزا، بیمه سلامتی و خدمات تشریفات فرودگاهی اشاره کرد.

   فرودگاه های دهلی

   فرودگاه دهلی یکی از بزرگترین و مدرن ترین فرودگاه های کشور هندوستان می باشد که گردشگران می توانند با انتخاب این فرودگاه از امکانات و خدمات فوق العاده ای که در این فرودگاه صورت می گیرد بهره مند شده و سفر خود را با حس خوبی شروع کنند. همچنین می توانید از فرودگاه دهلی نقشه گردشگری مورد نیاز خود را دریافت کرده و طبق آن اقدام به بازدید از جاذبه های این شهر داشته باشید.


   سفر به دهلی

   دهلی یکی از زیباترین و بزرگترین شهرهای کشور هندوستان می باشد که مردم این شهر دارای فرهنگ بسیار متفاوت و غنی بوده به طوری که گردشگران و مسافران این شهر می توانند در این شهر مجموعه بسیار زیادی از مذاهب و عقاید را مشاهده کنند. علاوه بر آن شهر دهلی پایتخت کشور هندوستان می باشد که یکی از پرتراکم ترین شهر های این کشور نیز به شمار می آید و تفاوت طبقاتی در این شهر بسیار بیشتر به چشم می خورد. رانندگی در این شهر از سمت چپ بوده و زبان رسمی رایج در این شهر انگلیسی و هندی می باشد. شهر دهلی با داشتن جاذبه های بی نظیر و دیدنی خود توانسته است در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران و مسافران واقع شود. البته توجه داشته باشید که در سال های اخیر است که شهرداری شهر دهلی به اهمیت صنعت گردشگری پی برده است و به همین به تازگی به دنبال توسعه و پیشرفت زیرساخت های خود می باشد تا بتوانند پاسخ مناسبی را به گردشگران ورودی خود بدهد. اگر به دنبال بازدید از یک مکان بسیار تازه و شگفت انگیزی هستید می توانید شهر دهلی را به عنوان مقصد مورد نظر خود انتخاب کنید. در ادامه مقاله سعی بر آن داریم تا در مورد بهترین زمان سفر به دهلی، سفر با تور دهلی و خرید بلیط هواپیمای دهلی اطلاعاتی را برای شما عزیزان علاقه مند ارائه دهیم با ما تا آخر این مقاله همراه باشید.

   سفر به دهلی هندوستان

   وضعیت آب و هوای دهلی

   وضعیت و شرایط آب و هوایی دهلی بسیار متفاوت و خاص می باشد به طوری که گردشگران شاهد روزهای بسیار گرم و شرجی و شب های سرد و خنکی هستند. شهر دهلی یکی از شهرهایی می باشد که میزان بارندگی در آن بسیار بالا بوده و گردشگران می توانند شاهد روزهای بارانی بسیاری در این شهر باشند. زمستان های این شهر به شکل کامل سرد و یخبندان بوده و تابستان های آن نیز بسیار گرم و مرطوب می باشد. با توجه به این امر که در بسیاری از مکان های عمومی سیستم تهویه مطبوع وجود ندارد یا سیستم مناسبی تعبیه نشده است، شاهد سردرد گمی و کلافگی گردشگران و مسافران ورودی به این شهر هستیم. همین امر سبب به دنبال خود نارضایتی گردشگران را به دنبال خواهد داشت که مسئولان گردشگری این شهر نیز به خوبی از آثار منفی به وجود آمده آگاهی دارند و سعی بر آن دارند تا در کوتاه ترین زمان ممکن این مشکلات را رفع کرده و تمام امکانات و خدمات را برای رفاه و آسایش گردشگران و مسافران به وجود بیاورند.

   بهترین زمان برای سفر به دهلی

   بهترین زمان برای سفر و بازدید از جاذبه های گردشگری شهر دهلی از اوایل آبان شروع می شود و تا اواخر فروردین ادامه می یابد. گردشگران می توانند در فاصله این ماه ها به راحتی و با خیال راحت به گشت و گذار بپردازند که البته این امر کاملا بستگی به زمان اوقات فراغت گردشگران دارد که چه زمانی می توانند اقدام به سفر داشته باشند. بسیاری از گردشگران به دنبال خرید از شهر دهلی هستند که در این صورت نیز می توانند ماه های تیر و مرداد را انتخاب کنند که بایستی توجه داشته باشند شرایط آب و هوا در این ماه ها بسیار طاقت فرسا و غیر قابل تحمل می باشد اما بسیاری از گردشگران برای اینکه بتوانند محصولات و اجناس مورد نظر خود را با قیمت بسیار مناسب تری تهیه و خریداری کنند این ماه ها را برای سفر خود انتخاب کرده و اقدام به خرید و رزرو بلیط هواپیما دهلی می کنند. شما نیز می توانید با توجه به طبع خود و اوقات فراغت تان یکی از بهترین زمان ها را برای سفر به این شهر انتخاب کرده و به سفری هیجان انگیزی بپردازید.

   جاذبه های گردشگری دهلی هند

   تور دهلی

   دهلی یکی از جدیدترین مقاصد گردشگری می باشد و بسیاری از گردشگران برای اولین بار است که از این شهر دیدن می کنند و بسیاری دیگر از گردشگران نیز به دلیل عدم آشنایی به فرهنگ و جاذبه های گردشگری این شهر، در مورد بازدید از این شهر تردید بسیاری را از خود نشان می دهند.مجریات تورهای دهلی سعی بر آن دارند تا بهترین و شیک ترین هتل های این شهر را برای اقامت گردشگران و مسافران خود رزرو نمایند تا بتوانند رضایت کامل آنان را به دست بیاورند. همچنین در نظر داشته باشید که دهلی شهری بسیار شلوغ و پرتردد می باشد و انواع بسیار متنوعی از نژادها و قومیت ها در این شهر در کنار یکدیگر زندگی می کنند که هر کدام از آنها دارای فرهنگ های متفاوتی می باشند و هر گردشگر ورودی به این شهر در وهله دچار شوک فرهنگی می شود که به همراه داشتن یک تورلیدر با تجربه و حرفه ای می تواند کمک بسیار بزرگی را در حفظ آرامش گردشگران به وجود بیاورد.

   جاذبه های شهر دهلی

   شهر دهلی با داشتن جاذبه های منحصر به فرد و بی نظیر خود توانسته است تاثیر بسیار فوق العاده ای را در جلب نظر گردشگران و مسافران داشته باشد. از مهم ترین و مشهورترین جاذبه های موجود در این کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
   –          قلعه سرخ
   –          مسجد جامع دهلی
   –          مقبره همایون
   –          قطب منار
   –          باغ پنج حس
   –          مقبره گاندی
   همچنین گردشگران می توانند با سفر به این شهر از انواع فستیوال ها و جشن های مذهبی این شهر نیز بازدید کرده و به فرهنگ بسیار جالب مردم محلی این شهر پی ببرند.

   آنچه که باید در مورد خرید بلیط دهلی بدانید

   از مهمترین و با ارزش ترین نکاتی که بایستی در هنگام خرید بلیط هواپیما دهلی بایستی به آن توجه کرد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
   –          قبل از خرید بلیط دهلی از وضعیت و شرایط آب و هوایی این شهر اطلاعاتی را به دست بیاورید.
   –          برای خرید ارزان بلیط دهلی می توانند زمان رزرو خود را به لحظات آخر بسپارید که این امر نیز همراه با ریسک بوده و در برخی از مواقع موفقیت آمیز نمی باشد.
   –          برای آگاهی از وزن چمدان ها و وسایل قابل حمل با خود در طول سفر می توانید به توضیحات درج شده بلیط دهلی مراجعه نموده و طبق دستورات ارائه شده عمل نمایید.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی