• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   شهر پکن یکی از شهرها و پایتخت کشور چین می باشد. این شهر آثار تاریخی و دیدنی بسیار زیادی دارد که پیشنهاد می کنیم به هیچ عنوان آنها را از دست ندهید و در اسرع وقت اقدام به خرید بلیط پکن و سفر به این شهر تاریخی و توریستی بسیار جذاب نمایید. این شهر از آن دسته از شهرهایی است که سالانه میزبان گردشگران بسیار زیادی از اقصی نقاط دنیا می باشد، از این رو هتل های زیادی در آن وجود دارد که شما می توانید با هر رنج قیمتی که می خواهید هتل مناسب و خوبی را برای اقامت خود در این شهر رزرو نمایید. در همین راستا به معرفی بیشتر این شهر و نحوه سفر به آن، مانند چگونگی خرید بلیط هواپیما پکن را بررسی کردیم تا بتوانید با اطلاعات کامل و جامعی به این شهر سفر نمایید.  

   راهنمای خرید بلیط هواپیما شهر پکن

   جستجوی بلیط هواپیما: اگر تصمیم خود را گرفتید و می خواهید به شهر پکن سفر نمایید، در مرحله ی اول باید بلیط هواپیما پکن را خریداری نمایید. برای این کار شما باید با مراجعه به سایت و قسمت جستجوی پرواز نوع بلیطی که می خواهید را مشخص نمایید. به عنوان مثال به طور دقیق مشخص کنید که آیا تنها بلیط پکن را برای رفتن می خواهید یا این که می خواهید بلیط رفت و برگشت را به طور همزمان تهیه نمایید. بعد از تعیین نوع بلیط پکن، باید زمان سفر، مبدأ، مقصد، تعداد مسافران و دیگر اطلاعات درخواستی را تکمیل نمایید. بعد از وارد کردن اطلاعات و کلیک بر روی دکمه جستجو تمامی لیست پروازها برایتان به نمایش گذاشته می شود.
   رزرو بلیط هواپیما: بعد از اینکه نوع بلیط، زمان سفر، تعداد مسافران، مبدأ، مقصد و … را مشخص کرده و دکمه جستجو را زدید، بر اساس نوع اطلاعات وارد شده ی شما، لیست کاملی از بلیط های پکن از ارزان ترین بلیط تا گران ترین آن به نمایش در می آید و شما به راحتی می توانید اطلاعات هر بلیط و پرواز، مانند اطلاعات تاریخ و زمان حرکت، مدت زمان پرواز، قیمت بلیط پکن و … را به طور کامل مشاهده نمایید.
   اگر این اطلاعات برایتان کافی نیست و می خواهید سایر قوانین و ویژگی های موجود در هر پرواز را بدانید، می توانید در قسمت «جزییات بیشتر»، اطلاعت دیگری، مانند فرودگاه، قوانین موجود برای بلیط پکن، قوانین حمل بار و … را مشاهده کنید. بعد از مطالعه تمامی بخش ها و انتخاب بلیط پکن و پرواز دلخواه باید دکمه رزرو را زده تا وارد مرحله بعد، یعنی ثبت اطلاعات مربوط به مسافران بروید.

   خرید اینترنتی بلیط هواپیما برای پکن

   برخی ویژگی های خرید بلیط هواپیما پکن

   امکان خرید خدمات به همراه بلیط پکن: با خرید بلیط هواپیما پکن می توانید از برخی خدمات دیگری که موجود است بهره مند شوید. این خدمات شامل، بیمه مسافراتی، گرفتن ویزا، ترانسفر و خدمات تشریفاتی فرودگاه می باشد که با خرید بلیط پکن، امکان خرید این خدمات نیز فراهم می شود.
   فرودگاه های پکن: اگر نوع فرودگاه پکن برایتان اهمیت دارد، در زمانی که می خواهید بلیط پکن را خریداری نمایید، می توانید با فیلترینگ کردن فرودگاه ها، لیست فرودگاه های مد نظرتان را مشاهده و یکی را به دلخواه انتخاب نمایید. به عنوان مثال فرودگاه بیجینگ و فرودگاه پکن نانیوان از جمله فرودگاه های موجود در شهر پکن می باشند.
   بلیط ارزان پکن: قیمت بلیط پکن با توجه زمان و تاریخ حرکت به صورت آنلاین تغییر کرده و شما لیست پروازها را از ارزان ترین تا گران ترین مشاهده خواهید کرد. در صورتی که می خواهید بلیط ارزان قیمت و به صرفه را تهیه نمایید باید از بین بلیط های ارزان قیمت موجود یکی را به دلخواه رزرو نمایید.
   امکان خرید بلیط هواپیما با بیش از 900 ایرلاین در 70 کشور: در زمانی که تصمیم گرفتید بلیط پکن را از یک شرکت هواپیمایی خاص و ویژه ای تهیه کنید، باید با مراجعه به بخش فیلترینگ و زدن گزینه ایرلاین، همان ایرلانی را که می خواهید انتخاب نمایید.


   سفر به شهر پکن

   شهر پکن در کشور پهناور و آسیایی چین قرار دارد و پایتخت این کشور می باشد. این شهر قدمت بسیار زیاد و طولانی دارد و یکی از پرجمعیت ترین شهرهای آن به شمار می رود.
   جاذبه های گردشگری بسیار متنوع و گوناگونی در این شهر وجود دارد که سبب شده گردشگران بسیار زیادی از سراسر دنیا این شهر بزرگ و پرجمعیت را به عنوان اولین مقصد خود برای گردشگری انتخاب نمایند. یکی از مهم ترین رویدادهای برگزار شده در شهر پکن، المپیک 2008 بود که این رویداد باعث پیشرفت بسیار زیاد این کشور در زمینه گردشگری شد. چرا که افرادی که برای دیدن بازی ها و رقابت های المپیک به این کشور و شهر پکن رفتند، زیبایی ها و جاذبه های گردشگری آن را از نزدیک دیدند و علاقه مند شدند که از دیگر بخش ها و جاذبه های موجود در این شهر و کشور بازدید نمایند.
   اگر شما قصد سفر به این شهر دیدنی و جذاب را دارید، لازم است که قبل از سفر اطلاعات جامع و کاملی پیرامون شهر پکن، مانند جاذبه های گردشگری، مراکز خرید، هتل ها، رستوران ها، چگونگی خرید بلیط هواپیما پکن و … را به دست آورید.

   بلیط هواپیما پکن

   وضعیت آب و هوایی شهر پکن

   همانطور که می دانید شهر پکن در کشور چین و در قسمت شمالی آن واقع شده است. موقعیت جغرافیایی شهر پکن سبب شده است که در بیشتر ایام سال در این شهر باران ببارد. اگر تصمیم دارید که در فصل زمستان اقدام به خرید بلیط هواپیما پکن و سفر به شهر پکن کنید، لازم است بدانید که آب و هوای این شهر در فصل تابستان خیلی گرم و مرطوب می باشد ولی با وجود این قضیه گردشگران بسیار زیادی در فصل تابستان برای بازدید از جاذبه های گردشگری و تاریخی شهر پکن، به آنجا سفر می کند. اما اگر در فصل زمستان به این شهر سفر کنید، شاهد آب و هوایی سرد و خشک و زمستان های بسیار طولانی خواهید بود.

   بهترین زمان سفر به شهر پکن در کشور چین

   بدون شک شهر پکن یکی از زیباترین و جذاب ترین شهرهای این کشور و همچنین دنیا می باشد و در هر زمان و در هر فصلی زیبایی های طبیعی خود را به گونه ی خاص خود به نمایش می گذارد. این شهر جزء آن دسته از شهرهای توریستی می باشد که در هر فصلی از سال میزبان گردشگران بسیار زیادی از سراسر دنیا است، ولی برای این که بتوانید بیشتر لذت را از سفر به شهر پکن ببرید، پیشنهاد می کنیم در فصل های شهریور ماه تا میانه های آذر ماه با تهیه بلیط هواپیما پکن، به این شهر سفر کنید و از پاییز طلایی و زیبایی آن نهایت لذت را ببرید.
   وقتی که به این شهر سفر کردید، با وجود هتل های جذاب و زیادی که در این شهر وجود دارد، نیازی نیست که نگران اقامت خود باشید. چند نمونه از هتل های شهر پکن در ادامه معرفی شده است:
   هتل رافلز: این هتلی یکی از بهترین هتل های 5 ستاره در این شهر است که در سال 2012 به عنوان بهترین هتل این شهر شناخته شد.
   هتل پارک پلازا: این هتل در مرکز شهر پکن واقع شده است که بدون شک از بهترین هتل های موجود در این شهر می باشد. این هتل 4 ستاره بهترین انتخاب برای آن دسته از افرادی است که برای تجارت، خرید، گردش و استراحت به این شهر سفر کرده اند.

   دیدنی های پکن


   چرا تور پکن

   شهر پکن زیباترین و پرجمعیت ترین شهر کشور چین می باشد که قدمت 3 هزار ساله آن سبب به وجود آمدن جاذبه های تاریخی و قدیمی بسیار زیادی در آن شده است. از این رو تور پکن یکی از محبوب ترین و جذاب ترین تورها برای گردشگران می باشد، تا بتوانند به طور کامل و با خیال راحت از تمامی مناطق گردشگری و معروف این شهر بازدید نمایند و سفری خاطره انگیز و رویایی را برای خود رقم بزنند.

   آنچه بايد در مورد شهر پکن بدانیم؟

   شهر پکن یکی از توسعه یافته ترین و پیشرفته ترین شهرهای موجود در کشور چین می باشد. این شهر منظره های زیبا و دیدنی بسیار زیادی دارد که مشهورترین و شناخته شده ترین منطقه دیدنی آن دیوار بزرگ چین می باشد. شهر پکن به دلیل قدمت تاریخی بسیار طولانی که دارد به عنوان پایتخت سلسله های زیادی، مانند سلسله مینگ، سلسله جین، سلسله یوان، سلسله چینگ و سی و چهار پادشاه دیگر مورد استفاده قرار می گرفت.
   شهر پکن بعد از به وجود آمدن جمهوری خلق چین و به اجرا درآمدن سیاست های درهای باز و اصلاحات تغییرات بزرگ و مهمی را به خود دیده است. این تغییرات به گونه ای بود که باعث ساخت و به وجود آمدن ساختمان های مدرن و پیشرفته زیادی در این شهر شد و تبادلات داخلی و بین المللی این شهر هر روز گسترده تر از قبل شد. این تغییرات به حدی بزرگ و مهم بودند که باعث شدند، امروزه این شهر به یکی از بزرگ ترین و مهم ترین شهر های بین المللی تبدیل شود.
   وجود بناها و آثار تاریخی در کنار ساختمان های مدرن و پیشرفته در این شهر بزرگ و پرجمعیت، نمای بسیار زیبا و جذابی را از آن به وجود آورده است که سبب جذب گردشگران زیادی از سراسر دنیا شده است.

   جاهای دیدنی و گردشگری پکن

   معرفی دیدنی های شهر پکن

   همان طور که گفته شد جاذبه های دیدنی و گردشگری بسیار زیادی در این شهر وجود دارد که برخی از آنها شامل موارد زیر است:
   شهر ممنوعه: این شهر دست نخورده ترین معماری های جهان را دارد و کاخ های موجود در این شهر بیشتر از پانصد سال محل زندگی دودمان های مینگ و چانگ بوده است.
   قصر تابستانی پکن: این قصر از جذاب ترین بخش های دیدنی موجود در این شهر می باشد که بر روی یک تپه ای قرار گرفته است که ارتفاع آن به شصت متر می رسد.

   سفر به جاذبه های گردشگری پکن

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی