• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/224 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/223 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/222 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   کشور اتریش با داشتن آب و هوای بسیار معتدل و مناسب خود در هر چهار فصل سال آماده پذیرایی از گردشگران و مسافران خود می باشد و برای سفر به این کشور بایستی بلیط اتریش را چند ماه قبل از سفر خود تهیه و اخذ نمایید تا بتوانید طبق برنامه به سفر خود بپردازید. راهنمایی و چگونگی رزرو بلیط هواپیما اتریش در وب سایت موجود می باشد که می توانید با مراجعه به این قسمت اطلاعات بسیار مفید و ارزنده ای را به دست آورید.

   راهنمای خرید بلیط هواپیما اتریش

   اگر به دنبال خرید بلیط اتریش هستید می توانید طبق مراحل زیر اقدام به رزرو بلیط هواپیمای کشور اتریش کنید.

   راهنمای خرید بلیط پرواز اتریش

   جستجوی بلیط هواپیما

   برای جستجوی بلیط هواپیمای اتریش می توانید از قسمت جستجو اقدام به این کار نمایید و با مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز از جمله تاریخ رفت و برگشت و مبدا و مقصد خود مرحله جستجوی بلیط اتریش را کامل کنید. بعد از کلیک بر روی فیلد جستجو، لیستی از پروازها برای شما باز می شود که شما می توانید با توجه به قیمت هر یک از بلیط ها اقدام به خرید و رزرو یکی از آنها کنید.

   رزرو بلیط هواپیما

   برای رزرو بلیط هواپیما اتریش می توانید بر روی گزینه مورد نظر خود کلیک کنید و با مشخص کردن نوع مسافرت، تعداد مسافران، نوع کلاس پرواز و زمان دقیق رفت و برگشت خود اقدام به رزرو بلیط مورد نظر خود کنید. همچنین می توانید برای تغییر زمان و تاریخ رفت و برگشت خود نیز از سمت راست پنل اقدام نمایید. برای به دست آوردن اطلاعاتی در مورد جزئیات سفر خود نیز می توانید بر روی گزینه جزئیات بیشتر پرواز، در مورد قوانین بلیط اتریش اطلاعاتی را به دست آورید.

   برخی ویژگی های خرید بلیط هواپیما اتریش

   از ویژگی های خرید بلیط اتریش می توان به مواردی از جمله امکان خرید خدمات به همراه بلیط اتریش، امکان خرید بلیط هواپیما با بیش از 900 ایرلاین در 70 کشور و فرودگاه های اتریش اشاره کرد.

   امکان خرید خدمات به همراه بلیط اتریش

   با خرید بلیط هواپیما اتریش می توانید از خدماتی مانند خدمات تشریفات فرودگاهی، ترانسفر فرودگاهی، بیمه سلامتی و اخذ ویزا نیز بهره مند شوید که این خدمات از بهترین و ضروری ترین خدمات ارائه شده به گردشگران خارجی می باشد و سهم بزرگی را در جلب رضایت مسافران خواهد داشت.

   امکان خرید بلیط هواپیما با بیش از 900 ایرلاین در 70 کشور

   یکی از بزرگترین ویژگی های مهم خرید بلیط اتریش از وب سایت در این است که فرصت و امکان خرید بلیط هواپیما با بیش از 900 ایرلاین در 70 کشور را می توانید به دست آورید، که این امر برای گردشگران از اهمیت بالایی برخوردار است.

   فرودگاه های اتریش

   کشور اتریش با داشتن بهترین و مدرن ترین فرودگاه های خود توانسته است بی نظیرترین و با کیفیت ترین خدمات و امکانات را در اختیار گردشگران و مسافران خود قرار دهد و رضایت آنان را به دست آورد.


   سفر به اتریش

   کشور اتریش با قرار گرفتن در قلب قاره اروپا از موقعیت استراتژیک بسیار بالایی برخوردار می باشد و با داشتن جاذبه های منحصر به فرد و بی نظیر خود توانسته است توجه بسیاری از گردشگران را به سوی خود جلب کند. پایتخت این کشور سر زنده و زیبا، شهر وین نام دارد که از زیباترین و دیدنی ترین شهرهای اروپایی نیز به شمار می آید. کشور اتریش را به داشتن بناهای تاریخی، موسیقی بسیار کهن، کافه های متعدد و موزه های متنوع می شناسند. اگر به دنبال یک مقصد بی نظیر و دنج هستید، می توانید کشور اتریش را به این منظور انتخاب کنید. توجه داشته باشید که زبان رسمی این کشور آلمانی است و بسیاری از مردم آن نیز با زبان انگلیسی آشنایی دارند. جمعیت کلی این کشور در حدود 8.000.000 نفر می باشد که از کم جمعیت ترین کشورهای اروپایی است و در حدود 83000 کیلومتر نیز مساحت دارد که از کوچکترین کشورهای واقع در قاره اروپا می باشد. سالانه میلیون ها سفر مختلف از سراسر کشورهای جهان به سوی این مقصد در حال برگزاری است که بسیاری از این افراد با هدف بازدید از جاذبه های بی نظیر و دیدنی این کشور به سوی اتریش سفر می کنند. در ادامه مقاله سعی بر آن داریم تا مطالبی را در مورد راهنمای سفر به اتریش و نحوه خرید و رزرو بلیط اتریش ارائه دهیم. پس با ما همراه باشید.

   سفر به جاذبه های گردشگری اتریش

   وضعیت آب و هوای اتریش

   گردشگران با آگاهی از وضعیت آب و هوای کشور اتریش به راحتی می توانند به سفر خود بپردازند چرا که می دانند چه نوع آب و هوایی در انتظار آنها است و طبق آن وسایل مورد نیاز خود را انتخاب می کنند. کشور اتریش از آب و هوای بسیار معتدلی برخوردار است که گردشگران و مسافران می توانند هر چهار فصل را در این کشور احساس و تجربه نمایند. همچنین گردشگران می توانند با سفر در هر کدام از فصل های سال، زیبایی های بی نظیر و جذاب این کشور را مورد بازدید خود قرار دهند. آب و هوای کشور اتریش از نوع آب و هوای قاره ای می باشد که همین امر نیز سبب شده است گردشگران هر چهار فصل مختلف را در این کشور تجربه نمایند. میزان و مقدار بارش در این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی کمتر است و تابستان های این کشور فوق العاده گرم و زمستان های آن نیز سرد می باشد. البته توجه داشته باشید که سرمای زمستان های این کشور گردشگران و مسافران را اذیت نمی کند و میزان سرما در رشته کوه های آلپ بیشتر احساس می شود. گردشگران می توانند در فصل زمستان از ورزش های زمستانی برخوردار شوند و لذت بیشتری را از سفر خود داشته باشند.

   بهترین زمان سفر به اتریش

   اگر به دنبال بهترین زمان برای سفر به اتریش هستید و می خواهید در این زمان اقدام به خرید بلیط اتریش داشته باشید، به شما توصیه می کنیم در فاصله زمانی بین ماه های سپتامبر تا اکتبر و آوریل تا مه را انتخاب کنید چرا که در این ماه ها، کشور اتریش از بهترین و مناسب ترین شرایط آب و هوایی برخوردار است و گردشگران می توانند نهایت لذت را از سفر خود داشته باشند. همچنین در نظر داشته باشید که در این ماه ها از تعداد گردشگران نیز کاسته می شود و قیمت هتل ها و رستوران به شدت کاهش می یابد و این امر برای گردشگرانی که می خواهند مقرون به صرفه تر سفر کنند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر از دسته گردشگرانی هستید که می خواهید از گرما و آفتاب این کشور بهره مند شوید می توانید فصل تابستان را برای زمان سفر خود انتخاب کنید و اقدام به خرید بلیط اتریش داشته باشید. پرتردد ترین و شلوغ ترین ماه هایی که گردشگران بسیار زیادی از این کشور بازدید می کنند مربوط به ماه ژوئن و آگوست می باشد که در این ماه ها هزینه های اقامت در این کشور به حداکثر میزان خود می رسد.

   جاهای دیدنی اتریش


   تور اتریش

   با توجه به این امر که کشور اتریش یکی از مهمترین مقاصد گردشگری در کشور اروپا می باشد و سالانه میلیون ها گردشگر اروپایی و آسیایی از این کشور بازدید به عمل می آورند، شاهد برگزاری تورهای بسیار متنوعی به مقصد این کشور هستیم. تورهای کشور اتریش با داشتن خدمات و امکانات بسیار متنوع خود توانسته است پاسخ مناسبی را برای تمام نیازهای گردشگران ارائه دهد. برای مثال اگر به دنبال سفر مقرون به صرفه هستید می توانید توری را انتخاب کنید که تعداد روزهای برگزاری آن کمتر باشد. گردشگران و مسافران می توانند با انتخاب و رزرو تور اتریش سفری به یادماندنی و منحصر به فرد را تجربه کنند و بتوانند فرصت بازدید از اکثر جاذبه های گردشگری و دیدنی این کشور را به دست آورند. با انتخاب و رزرو تور اتریش می توانید بدون داشتن نگرانی در مورد محل اقامت و خورد و خوراک فقط بر روی سفر خود تمرکز کنید و نهایت لذت را از این سفر داشته باشید.

   جاذبه های دیدنی شهر اتریش

   از مهمترین و دیدنی ترین جاذبه های گردشگری کشور اتریش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
   -کاخ سلطنتی هافبورگ: این کاخ در سال 1275 میلادی برای اقامت پادشاهان رسمی اتریش بنا شد و با داشتن طراحی و معماری فوق العاده خود توجه گردشگران را به سوی خود جلب کرده است.
   -مدرسه سوارکاری اسپانیایی: از قدیمی ترین مدارس سوارکاری می باشد که در سال 1562 بنا شده است.
   -کلیسای جامع سنت استفان: یکی از باشکوه ترین ساختمان های این کشور می باشد که مربوط به قرن دوازدهم میلادی است.
   -باغ ها و کاخ شون برون: یکی از جذاب ترین جاذبه های این کشور است که با داشتن 1441 یکی از حیرت انگیز ترین کاخ های جهان به شمار می آید.

   جاذبه های دیدنی سفر به اتریش

   آنچه باید در سفر به اتریش بدانید

   از مهمترین و ضروری ترین نکاتی که بایستی در سفر به اتریش مورد توجه قرار گیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
   –          قبل از سفر خود حتما ویزای گردشگری کشور اتریش را تهیه و اخذ نمایید
   –          بلیط اتریش خود را از چند ماه قبل رزرو کنید تا در زمان سفر با مشکل نبودن بلیط مواجه نشوید.
   –          قبل از سفر اطلاعات مفیدی را در خصوص جاذبه های گردشگری این کشور به دست آورید.
   –          به فرهنگ و قوانین حاکم بر کشور اتریش نهایت احترام را بگذارید.
   –          در رزرو و خرید بلیط کشور اتریش به تاریخ رفت و برگشت خود توجه داشته باشید تا از پرواز جا نمانید.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی