• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   شهر یزد یکی از تاریخی ترین و دیدنی ترین شهرهای مرکزی ایران می باشد که در حال حاضر خرید و رزرو بلیط هواپیما اهواز یزد بسیار رونق یافته است که این امر نشان دهنده علاقه مندی مسافران اهوازی به سفر و بازدید از این شهر قدیمی می باشد. یزد در دوران های مختلفی محل حکومت حاکمان متفاوت بوده و جاذبه های تاریخی و طبیعی بیشماری را در دل خود جای داده است که امروزه انبوهی از توریستها و گردشگران جهت بازدید از این آثار برجای مانده به یزد سفر می کنند. 

   سفر به یزد

   یزد یکی از شهرهای مرکزی ایران می باشد که در فاصله ۶۳۱ کیلومتری از پایتخت در دره ای خشک و میان کوه های شیرکوه و خزانق واقع شده است. یزد با داشتن قدمتی طولانی در دوره های مختلف زیر سلطه حاکمان متفاوتی بوده است که از جمله آن می توان به زندیان، صفویان، قاجار، مغول و تیموریان اشاره نمود با توجه به این امر می توان گفت این شهر از قدمتی تاریخی و دور و درازی برخوردار است که شما با ورود و حضور در یزد شاهد جاذبه های تاریخی و بناهای قدیمی برجای مانده از آن دوران ها خواهید بود. سفر به یزد آن هم در فصل پاییز می تواند برای گردشگران و مسافرانی که تا به امروز به این منطقه سفر نکرده اند فرصتی بسیار جالب و بی نظیری باشد چرا که در این فصل با کاهش هزینه های سفر، کاهش ورودی گردشگران به این شهر و حاکم بودن شرایط اقلیمی در سطح شهر یزد نظر و توجه بسیاری از گردشگران را به خود جلب کرده است.
   در حال حاضر می توان گفت پروازهای اهواز یزد از پرتردد ترین پروازهای می باشد که گردشگران و مسافران اهوازی به قصد بازدید از این شهر تاریخی و قدیمی اقدام به خرید بلیط هواپیما اهواز یزد می کنند و این موضوع نشان دهنده علاقه مندی و مشتاق بودن شهروندان اهوازی به بازدید از یزد می باشد. 

   سفر به شهر تاریخی و دیدنی یزد

   خرید اینترنتی بلیط هواپیما اهواز یزد

   در خرید آنلاین می توانید نوع ایرلاین، شرکت هواپیمایی، نوع کلاس پرواز و خدماتی که در طول سفر از آنها برخوردار خواهید بود را با پسند و دلخواه خود انتخاب و رزرو کنید. در خرید و رزرو بلیط هواپیما اهواز یزد توجه داشته باشید که به صورت صعودی لیستی از قیمت ها برایتان نمایش داده شده و شما در ابتدا ارزان ترین پروازها را مشاهده و با توجه به شرایط خود اقدام به خرید کنید. 

   بهترین زمان خرید آنلاین بلیط هواپیما اهواز یزد

   گردشگران و مسافرانی که قصد پرواز از اهواز به یزد را دارند بایستی به صورت مداوم در وب سایت ما پروازهای صورت گرفته را چک کرده و با توجه به تاریخ و زمان سفر مدنظرشان یک الی دو هفته قبل بلیط هواپیما اهواز یزد را با توجه به تعداد مسافرین رزرو و خریداری کنند. فصل پاییز یکی از زیباترین ایام سال بوده و شهر یزد در این فصل با داشتن شرایط اقلیمی مناسب و خنک مقصد سفرهای تفریحی و گردشگری بسیاری از مسافران واقع می شود. شما می توانید با سفر در این فصل شهر یزد را در یک حال و هوای منحصر به فرد و خاصی مشاهده کنید پیاده روی در خیابان های این شهر که در هر قسمتی از آن آثار تاریخی و بناهای قدیمی را مشاهده خواهید کرد از جمله لحظات به یادماندنی در سفر به یزد خواهد بود. 

   جاذبه های گردشگری اهواز

   هزینه پرواز اهواز یزد

   در خرید و رزرو بلیت هواپیما اهواز یزد هزینه و قیمت از جمله متداول ترین موضوعاتی می باشد که گردشگران و مسافران به آن بسیار حساسیت و دقت نشان می دهند تا با نرخ قیمت مناسب سفر کنند. می توان گفت هزینه و قیمت بلیط هواپیما اهواز یزد با توجه به خدمات و امکانات که مسافران در طول سفر از آنها بهره مند خواهند شد مشخص و تعیین می گردد از این جهت هر یک از پرواز اهواز یزد دارای قیمت های مختلفی می باشد چرا که نوع ایرلاین ها و شرکت های هواپیمایی و عوامل بسیار دیگر متفاوت هستند. 

   بلیط هواپیما اهواز یزد چارتری

   بلیط هواپیما اهواز یزد چارتر می تواند برای دوستانی که می خواهند هزینه مناسب تری را برای پرواز خود بپردازید گزینه مناسبی باشد. بلیط چارتری به این معنا می باشد که براساس تعداد تقاضا قیمت بلیط مشخص می گردد برای مثال در صورتی که تقاضا برای پرواز کم باشد قیمت بلیط چارتری بسیار کاهش می یابد البته قیمت این نوع بلیط همیشه مناسب تر از مواقع عادی نبوده و در مواقعی که تعداد پروازها در سطح کشور افزایش می یابد قیمت بلیط چارتری نیز گران تر محاسبه می گردد. گردشگران و مسافران می توانند در این ایام که ورودی مسافران به شهر یزد بسیار کاهش یافته است با خرید بلیط چارتری از طریق اینترنت با مناسب ترین قیمت به مسافرت پرداخته و از خدمات ویژه بلیط چارتری بهره مند شوند. 

   رزرو بلیط پرواز اهواز یزد

   فرودگاه بین المللی یزد

   فرودگاه بین المللی یزد در سال ۱۳۴۸ در فاصله ۱۰ کیلومتری از مرکز شهر یزد واقع شده است. این فرودگاه که به نام فرودگاه شهید صدوقی نیز شناخته می شود در غرب شهر قرار گرفته و در حال حاضر یکی از پر تردد ترین و شلوغ ترین فرودگاه های این منطقه محسوب می شود که گردشگران و مسافران بیشماری هر ساله به قصد بازدید از یزد در این فرودگاه رفت و آمد می کنند. به گونه ای که می توان گفت هر ساله حدود ۵۰ هزار مسافر از طریق این فرودگاه سفر می کنند.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی