جهت دانلود فرم سلامت کشورها برروی باکس های زیر کلیک کنید                                                       

[cn-suggest-posts sts=”فرم سلامت ورود به ایران” stl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/IKA-ARRتعهد-سلامت-مسافر-کوید-19.pdf” sbs=”دانلود فرم” sbl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/IKA-ARRتعهد-سلامت-مسافر-کوید-19.pdf”] [cn-suggest-posts sts=”فرم سلامت ورود به تایلند” stl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/bkk-form.pdf” sbs=”دانلود فرم” sbl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/bkk-form.pdf”] [cn-suggest-posts sts=”فرم سلامت ورود به هند” stl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/DEL-ARR.pdf” sbs=”دانلود فرم” sbl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/DEL-ARR.pdf”] [cn-suggest-posts sts=”فرم سلامت ورود به دبی” stl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/DXB-ARR.pdf” sbs=”دانلود فرم” sbl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/DXB-ARR.pdf”] [cn-suggest-posts sts=”فرم سلامت ورود به مالزی” stl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/KUL-Health-Declaration-Form-HDF-COVID-19-1.pdf” sbs=”دانلود فرم” sbl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/KUL-Health-Declaration-Form-HDF-COVID-19-1.pdf”] [cn-suggest-posts sts=”فرم سلامت ورود به لندن” stl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/LHR.pdf” sbs=”دانلود فرم” sbl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/LHR.pdf”] [cn-suggest-posts sts=”فرم سلامت ورود به روسیه” stl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/VKO-ARR.pdf” sbs=”دانلود فرم” sbl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/VKO-ARR.pdf”] [cn-suggest-posts sts=”فرم سلامت ورود به لبنان” stl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/فرم-سلامت-بیروت.pdf” sbs=”دانلود فرم” sbl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/فرم-سلامت-بیروت.pdf”] [cn-suggest-posts sts=”فرم تعهدنامه برگشت به ایران” stl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/فرم-تعهد-نامه-مسافر.pdf” sbs=”دانلود فرم” sbl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/فرم-تعهد-نامه-مسافر.pdf”] [cn-suggest-posts sts=”فرم سلامت ورود به ترکیه” stl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/İncoming-pax-healt-info-forms-in-TUR-and-ENG.pdf” sbs=”دانلود فرم” sbl=”https://deltaban.com/wp-content/uploads/2020/07/İncoming-pax-healt-info-forms-in-TUR-and-ENG.pdf”]

برقراری و شرایط پذیرش مسافر در مسیر کشور عراق

به روز رسانی بخشنامه قوانین پذیرش مسافرین در پروازهای مسیر چین

اصلاحیه ورود به مسکو

شرایط ورود به دهلی

آزمایشگاه های مورد تایید ماهان در مسیر دبی و بیروت و مسکو و دهلی

آزمایشگاه های مورد تایید کشور امارات با پرواز ماهان

                   

                         

                

                                                                  راه اندازی پرواز بیروت با ایرلاین ماهان

                                                                شرایط سفر به گوانجو چین با هواپیمایی ماهان

                                                       قوانین پذیرش مسافر در پروازهای ورودی به کشور ایران

 

2+

اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی